Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
2003/1

Izrael

Wykład wygłoszony w 1992 r., zwanym „Rokiem Biblii”, w Monachium przez Ludwika Schneidera, redaktora jerozolimWykład wygłoszony w 1992 r., zwanym „Rokiem Biblii”, w Monachium przez Ludwika Schneidera, redaktora jerozolimskiego czasopisma „Nachrichten aus Israe czytaj
Na Straży
2003/1

Łakomstwo

Lekcja Achana (Jozuego 7:21) Pomiędzy duchowymi Izraelitami łakomstwo na złoto, srebro i piękne szaty babilońLekcja Achana (Jozuego 7:21) Pomiędzy duchowymi Izraelitami łakomstwo na złoto, srebro i piękne szaty babilońskie jest największą oznaką duchowej sła czytaj
Na Straży
2003/1

Nie lekceważmy

Przeważająca część populacji ludzkiej to istoty, które w sferze duchowej potrzebują idei lub wzorów do naśladoPrzeważająca część populacji ludzkiej to istoty, które w sferze duchowej potrzebują idei lub wzorów do naśladowania (idoli). Naszym wzorem, na który n czytaj
Na Straży
2003/1

Źdźbło a belka

Jednym z elementów kazania na górze, wygłoszonego przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, jest fragment mówiący Jednym z elementów kazania na górze, wygłoszonego przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, jest fragment mówiący o osądzaniu i przykładaniu właściwej mia czytaj
Na Straży
2003/1

Niewolnictwo w Nowym Testamencie

Starotestamentowe prawo o niewolnikach do dziś zadziwia swą niezwykłą łagodnością – ostry to kontrast w porównStarotestamentowe prawo o niewolnikach do dziś zadziwia swą niezwykłą łagodnością – ostry to kontrast w porównaniu z dolą niewolników w innych wielkic czytaj
Na Straży
2003/1

ZACHOWANIE UMYSŁU W CZYSTOŚCI – wiersz

Dopomóż mi zachować umysł czysty, Panie, Każdodziennie strzec serca swojego. Żyję w czasie gdy jest wielkie Dopomóż mi zachować umysł czysty, Panie, Każdodziennie strzec serca swojego. Żyję w czasie gdy jest wielkie zamieszanie, Każdy człowiek dąży wciąż  czytaj
Na Straży
2003/1

Żniwo w stadach, czyli dzień uboju

„Żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach, utuczyliście serca wasze na dzień uboju” – Jak. 5:5. Czas roz „Żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach, utuczyliście serca wasze na dzień uboju” – Jak. 5:5. Czas rozliczenia człowieka spełniającego misję B czytaj
Na Straży
2003/1

Spokojny umysł

„A wszelkie karanie, gdy przytomne jest, nie zda się być wesołe, ale smutne; lecz potem owoc sprawiedliwości „A wszelkie karanie, gdy przytomne jest, nie zda się być wesołe, ale smutne; lecz potem owoc sprawiedliwości spokojny przynosi tym, którzy są przez  czytaj
Na Straży
2003/1

AMBICJE SZATANA

Musimy pamiętać, że bunt Szatana przeciwko Boskiemu panowaniu był spowodowany ambicją, aby samemu stać się monMusimy pamiętać, że bunt Szatana przeciwko Boskiemu panowaniu był spowodowany ambicją, aby samemu stać się monarchą – „równym Najwyższemu” (Izaj. 14:1 czytaj
Na Straży
2003/1

Święty Szczepan

Święty Szczepan nie był jednym z dwunastu apostołów naszego Pana, ale miał przywilej oddać życie dla swojego uŚwięty Szczepan nie był jednym z dwunastu apostołów naszego Pana, ale miał przywilej oddać życie dla swojego umiłowanego Mistrza. Oddał je w Jego służ czytaj
Na Straży
2003/1

Świat w progu trzeciego tysiąclecia

Świadomość końca stulecia, a tym bardziej tysiąclecia, ma duży wpływ na psychikę tak poszczególnych ludzi, jakŚwiadomość końca stulecia, a tym bardziej tysiąclecia, ma duży wpływ na psychikę tak poszczególnych ludzi, jak też na całe społeczeństwa. Okazuje się, czytaj
Na Straży
2003/1

Panu Chrystusowi służycie

„A wszystko, cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie, jako Panu, a nie ludziom. Wiedząc, iż od Pana weźmiecie za „A wszystko, cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie, jako Panu, a nie ludziom. Wiedząc, iż od Pana weźmiecie zapłatę dziedzictwa; albowiem Panu Chrystu czytaj
Na Straży
2003/1

Przeróbka grzechu

Grzech obecnie traci swoje właściwe znaczenia i przybiera bardziej atrakcyjne nazwy, jak kombinacja, słabość iGrzech obecnie traci swoje właściwe znaczenia i przybiera bardziej atrakcyjne nazwy, jak kombinacja, słabość itp. Brak właściwego zrozumienia grzechu  czytaj
Na Straży
2003/1

Odrzućcie nadmiar złości

Od najdawniejszych czasów gniew i złość były i są problemem człowieka. Złość była powodem pierwszego morderstwOd najdawniejszych czasów gniew i złość były i są problemem człowieka. Złość była powodem pierwszego morderstwa zapisanego na kartach Biblii: „Ale na czytaj
Na Straży
2003/1

Kłopotliwe dobrodziejstwa

Narody tego świata, a szczególnie tzw. cywilizowane narody Europy i Ameryki stoją dziś wobec tak trudnych i zaNarody tego świata, a szczególnie tzw. cywilizowane narody Europy i Ameryki stoją dziś wobec tak trudnych i zawiłych problemów, że nie są w stanie ich czytaj
Na Straży
2003/1

Od Redakcji

Naszemu codziennemu funkcjonowaniu w dość skomplikowanej sytuacji dzisiejszego świata towarzyszy wiele uwarunkNaszemu codziennemu funkcjonowaniu w dość skomplikowanej sytuacji dzisiejszego świata towarzyszy wiele uwarunkowań, które nierzadko narzucają schemat  czytaj