Na Straży
nr 1999/6

Pokora ludzi wielkich

Na grobie Kopernika, wielkiego polskiego astronoma umieszczony jest napis, który ułożył przed śmiercią, przygotowując swój nagrobek: „Nie żądam łaski danej apostołowi Pawłowi, ani dobrodziejstwa skruszonemu Piotrowi, ale błagam Cię, Panie o litość okazaną łotrowi na krzyżu”.

R- ( r.)
„Straż” / str.