Na Straży
nr 1999/6

Dwa tysiące lat temu

W oczekiwaniu na początek roku 2000, bez fanfar i uroczystości przeszła obok nas inna ważna rocznica. Warto pamiętać, że w październiku 1999 roku minęło 2000 lat od chwili narodzenia Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chociaż wielu historyków wysuwa różne daty narodzenia Chrystusa, przypomnijmy argumenty, które wskazują na 2 r. p.n.e.

Pismo Święte nie podaje dokładnej daty narodzin Chrystusa, ani początku jego misji. Mówi natomiast dokładnie o początku działalności tego, który zapowiadał przyjście Jezusa Chrystusa – Jana Chrzciciela.

„A roku piętnastego panowania Tyberyjusza Cesarza, gdy Poncki Piłat był starostą Judzkim, a Herod Tetrarchą Galilejskim, a Filip, brat jego, Tetrarchą Iturejskim i krainy Trachonickiej, a Lizanijasz Tetrarchą Abileńskim, Za najwyższych kapłanów Annasza i Kaifasza, stało się słowo Boże do Jana, Zacharyjaszowego syna, na puszczy” – Łuk. 3:1–2.

Misja Jana Chrzciciela rozpoczęła się w piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza. Historia podaje nam, że Tyberiusz rozpoczął swoje panowanie 19 sierpnia 14 r. n.e. Piętnasty rok jego panowania przypada na 29 r. n. e. (rys. 1). W tym roku rozpoczęła się misja Jana Chrzciciela. Zgodnie z prawem zakonu służbę w Namiocie Zgromadzenia można było pełnić po ukończeniu 30 lat.

„Od tego, który ma trzydzieści lat i wyżej, i aż do tego, co ma pięćdziesiąt lat, którzy będąc sposobnymi do tej pracy, mogliby odprawować posługę w namiocie zgromadzenia” – 4 Mojż. 4:3. Możemy zatem wnioskować, że właśnie po ukończeniu 30 lat Jan został powołany przez Boga. Potwierdza to również fakt, że Pan Jezus rozpoczął swoją misję również mając trzydzieści lat. „A Jezus poczynał być jakoby w trzydziestu latach, będąc (jako mniemano,) synem Józefa, syna Helego,” – Łuk. 3:23.

Słowo Boże podaje, że Nasz Pan Jezus Chrystus był młodszy od Jana Chrzciciela o sześć miesięcy: „A oto Elżbieta, pokrewna twoja, i ona poczęła syna w starości swojej, a ten miesiąc jest szósty onej, którą nazywano niepłodną.” – Łuk. 1:36.

Tak więc i Jezus Chrystus swoją misję rozpoczął sześć miesięcy po Janie Chrzcicielu, mając lat trzydzieści. Odliczając od roku 29 n.e. trzydzieści lat, otrzymamy rok 2 p.n.e. jako rok narodzin Jezusa Chrystusa. Znamy dokładnie dzień śmierci Naszego Pana; był to piątek 14 nisan. Piątek wypadał 14 nisan, jak wskazują tablice astronomiczne w roku 30 lub 33 n.e.1 Zgodnie z opisami ewangelistów misja Naszego Pana na pewno była dłuższa niż okres jednego roku, co wyklucza rok 30 jako rok śmierci Jezusa. Rok 33 najbardziej odpowiada jako rok śmierci naszego Pana, gdyż wówczas jego misja, zgodnie z proroctwem Daniela, trwała trzy i pół roku.

„Wszakże zmocni przymierze wielom ich w tygodniu ostatnim; a w połowie onego tygodnia uczyni koniec ofierze palonej i ofierze śniednej, a przez wojsko obrzydliwe pustoszyciel przyjdzie, i aż do skończenia naznaczonego wyleje się spustoszenie na tego, który ma być spustoszony” – Dan. 9:27.

Odliczając trzydzieści trzy i pół roku od 14 nisan (kwietnia) 33 r. n.e. (daty śmierci Jezusa), otrzymamy datę narodzin Jezusa w październiku 2 r. p.n.e.

Pamiętać należy, że w systemie przez nas używanym liczenie lat przed naszą erą i naszej ery nie ma roku zerowego. Jest to ważne przy obliczaniu lat, jakie upłynęły od jakiegoś wydarzenia, które miało miejsce przed naszą erą.

Aby otrzymać wynik poprawny, należy odjąć jeden rok od sumy lat naszej ery i przed naszą erą.2

Obliczając zgodnie z tą regułą otrzymujemy, że od narodzenia Naszego Pana Jezusa Chrystusa upłynęło 2000 lat (rys. 2).

R- ( r.)
„Straż” / str.