Na Straży
nr 1999/6

Braterskie życzenia z Antypodów

Wszystkim Braciom i Siostrom oraz chrześcijańskiej Młodzieży w Polsce życzymy w Nowym Roku wiele błogosławieństw od naszego Ojca Niebiańskiego. Dziękujemy za artykuły z „Na Straży” i „Wędrówki za Panem”. Oceniamy pracę braci po tej linii. Czasopismo „Na Straży” utrzymuje naszą łączność z braćmi i siostrami w Polsce. Nasze korzenie są w Polsce. Tam stawialiśmy pierwsze kroki za Panem! A fakt ten jest bardzo ważny dla nas wszystkich. Zostańcie z Panem i Jego duchem. Pozostajemy w braterskim węźle miłości

Bracia i siostry ze Zboru Pana w Melbourne.

R- ( r.)
„Straż” / str.