Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
1999/6

Od Redakcji

Pan Bóg, dał nam wspaniałą możliwość rozmowy z Nim. To niesamowite, że najpotężniejsza we Wszechświecie istotaPan Bóg, dał nam wspaniałą możliwość rozmowy z Nim. To niesamowite, że najpotężniejsza we Wszechświecie istota pozwala nam, kiedykolwiek tylko tego za czytaj
Na Straży
1999/6

UWAGA

Bardzo prosimy wszystkich mogących podzielić się na łamach „Na Straży” ciekawymi i budującymi przemyśleniami wBardzo prosimy wszystkich mogących podzielić się na łamach „Na Straży” ciekawymi i budującymi przemyśleniami w formie artykułów, o nadsyłanie ich do n czytaj
Na Straży
1999/6

Narodziny Zbawiciela

„Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym.” – Łuk. 2:11 Nastrój „Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym.” – Łuk. 2:11 Nastrój świąteczny z okazji rocznicy narodzenia  czytaj
Na Straży
1999/6

Jak korowód z Machanaim

Pieśń nad Pieśniami nie jest światową poezją. To, co pozornie brzmi jak pieśń o ziemskiej miłości, jest w rz Pieśń nad Pieśniami nie jest światową poezją. To, co pozornie brzmi jak pieśń o ziemskiej miłości, jest w rzeczywistości wglądem w najgłębsze tajemn czytaj
Na Straży
1999/6

Lepsze ofiary aniżeli tamte

Złoty tekst: „Przetoż i doskonale może zbawić tych, którzy przezeń przystępują do Boga” – Żyd. 7:25 Tylko c Złoty tekst: „Przetoż i doskonale może zbawić tych, którzy przezeń przystępują do Boga” – Żyd. 7:25 Tylko ci, którzy z nauk Nowego Testamentu zrozu czytaj
Na Straży
1999/6

Z historii Biblii

Poprzedni artykuł: 1. O odkryciu najstarszego tekstu biblijnego Wszystkie dawne i nowsze przekłady Pisma ŚwPoprzedni artykuł: 1. O odkryciu najstarszego tekstu biblijnego Wszystkie dawne i nowsze przekłady Pisma Świętego Starego Testamentu na języki naro czytaj
Na Straży
1999/6

Z kart historii

„A strzeżcie się ludzi; albowiem was będą wydawać do rady, i w zgromadzeniach swoich was biczować będą. Takż „A strzeżcie się ludzi; albowiem was będą wydawać do rady, i w zgromadzeniach swoich was biczować będą. Także przed starosty i przed króle wodzeni b czytaj
Na Straży
1999/6

Dwa tysiące lat temu

W oczekiwaniu na początek roku 2000, bez fanfar i uroczystości przeszła obok nas inna ważna rocznica. Warto paW oczekiwaniu na początek roku 2000, bez fanfar i uroczystości przeszła obok nas inna ważna rocznica. Warto pamiętać, że w październiku 1999 roku minę czytaj
Na Straży
1999/6

Ariusz nieznany

Powszechnie wiadomo, że Ariusz był pierwszym reformatorem chrześcijaństwa i żył gdzieś na początku Wieku Ewa Powszechnie wiadomo, że Ariusz był pierwszym reformatorem chrześcijaństwa i żył gdzieś na początku Wieku Ewangelii. Jego nauki negowały tzw. Trójcę  czytaj
Na Straży
1999/6

Pokora ludzi wielkich

Na grobie Kopernika, wielkiego polskiego astronoma umieszczony jest napis, który ułożył przed śmiercią, przygoNa grobie Kopernika, wielkiego polskiego astronoma umieszczony jest napis, który ułożył przed śmiercią, przygotowując swój nagrobek: „Nie żądam łaski  czytaj
Na Straży
1999/6

Początek polskich Badaczy Pisma Świętego

„I będzie kazana ta Ewangelia Królestwa po wszystkim świecie, na świadectwo wszystkim narodom. A tedyć przyj „I będzie kazana ta Ewangelia Królestwa po wszystkim świecie, na świadectwo wszystkim narodom. A tedyć przyjdzie koniec.” – Mat. 24:14 Pan Jezus  czytaj
Na Straży
1999/6

Myśli i zdania

Mało jest osób, które potrafią ważyć winy bliźnich, nie dokładając na szalę swego palca. George Byron OboMało jest osób, które potrafią ważyć winy bliźnich, nie dokładając na szalę swego palca. George Byron Obowiązek rozpoznasz po tym przede wszystki czytaj
Na Straży
1999/6

Wizyta w Rumunii

Przy łasce i pomocy Bożej, w środę dnia 17 listopada tego roku, rozpoczęliśmy naszą misję pomocy dla braci n Przy łasce i pomocy Bożej, w środę dnia 17 listopada tego roku, rozpoczęliśmy naszą misję pomocy dla braci niezamożnych, do której przyczynili się b czytaj
Na Straży
1999/6

Braterskie życzenia z Antypodów

Wszystkim Braciom i Siostrom oraz chrześcijańskiej Młodzieży w Polsce życzymy w Nowym Roku wiele błogosławieńsWszystkim Braciom i Siostrom oraz chrześcijańskiej Młodzieży w Polsce życzymy w Nowym Roku wiele błogosławieństw od naszego Ojca Niebiańskiego. Dzięku czytaj