Na Straży
nr 1999/1

Siła prawdy

Jako wydrąża woda kamienie,
Choć małe krople weń biją,
Tak Prawda zmyje z fałszu sumienie
Przez usta, które ją piją.
Jak pewnie wody uchodzą z morza
I jak się zasię wracają,
Tak ludziom znowu zaświeci zorza,
Jeśli Chrystusa uznają.

R- ( r.)
„Straż” / str.