Na Straży
nr 1999/1

Dwie strony Prawdy

Prawda Chrystusowa jest bardzo piękna i że tak powiemy ma dwie strony, to jest zewnętrzną, którą jest znajomość doktryn i wewnętrzną, którą jest duch miłości ku Bogu i bliźnim. Niektórzy interesują się obydwoma stronami, a inni tylko jedną, to jest zewnętrzną – symetrią doktryn, proroctwami, Objawieniem i różnymi naukami, które są mocne ku zburzeniu błędnych nauk nominalnego chrześcijaństwa – lecz wszelkie dyskusje o poświęceniu się, wszelkie opisy charakterystyk i warunków, któreby ich przygotowały do tego Królestwa są nużące i niesmaczne. W taki to sposób Prawda zawsze dzieliła i dzieli. Lecz my rozumiemy, że w tym wszystkim najważniejsza i najbardziej potrzebna jest nauka o ofiarowaniu.

R- ( r.)
„Straż” 1940/ str. 181