Na Straży
nr 1999/1

Największy skarb

Większego skarbu nie ma od tego:
Kto znalazł łaskę u Wszechmocnego,
Ten swej radości opisać nie jest w stanie,
Żeś go miłością swą ogarnął, Panie.

R- ( r.)
„Straż” / str.