Na Straży
nr 1998/4

ŻYCIE Z JEZUSEM

Jezu, daj nam żyć w pokoju z Tobą
w świecie pełnym grzechu, zła.
Zwiąż nas, Jezu, mocno z sobą,
niech nas strzeże łaska Twa.

Chciej napełnić serce moje
mocą ducha, Słowem Twym.
Ukaż mi zbawienia zdroje,
sam zamieszkaj w sercu mym.

Jezu, nie szczędź łaski swojej,
prowadź mię za rękę sam,
abym przy pomocy Twojej
mógł wejść do Królestwa bram.

R- ( r.)
„Straż” / str.