Na Straży
nr 1988/1

Nekrologi

Lehnort Maciej

Dnia 28. października 1987 r. zakończył swą ziemską pielgrzymkę br. Maciej LEHNORT, członek Zboru w Knurowie, przeżywszy 88 lat. Z ruchem ewangelicznym zetknął się już w okresie międzywojennym. Był współzałożycielem Zborów w Jaśkowicach, w Rybniku, w Brzeziu oraz w Knurowie. Przez długie lata był bratem starszym, a zarazem przewodniczącym Zboru w Knurowie. W latach 1960-1980 służył Braterstwu jako kaznodzieja objazdowy. W ostatnich latach swego życia, choć trawiony chorobą, poświęcał swój czas w duchu bratniej miłości, niosąc drugim pomoc i ukojenie w trudnych znojach codziennego życia.

Głos Władysław

Brat Władysław GŁOS, lat 71, członek Zboru w Charzu B.

Michalska Bronisława

Siostra Bronisława MICHALSKA, lat 81, członek Zboru w Szczakowej.

Olszewska Teodozja

Siostra Teodozja OLSZEWSKA, lat 82, członek Zboru w Zamościu.