Na Straży
nr 1988/1

Informacja

O POSTĘPIE PRAC PRZY BUDOWIE DOMU SPOKOJNEJ STAROŚCI W MIECHOWIE

„Dobrze czyńcie wszystkim, a najwięcej domownikom wiary.”

Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry, drodzy Czytelnicy pisma „Na Straży”!

Pragniemy, choć po krotce, poinformować Was o postępie i aktualnym stanie prac przy budowie Domu Spokojnej Starości w Miechowie. Rok 1987 kończymy z nie małym dorobkiem. W dobudowywanym skrzydle budynku wykonaliśmy sutereny, parter oraz pierwsze piętro Nie jest to mało, zważywszy, że całość prac wykonaliśmy w czynie społecznym, jak również wszelkie koszty związane z inwestycją zostały pokryte wyłącznie z ofiar i składek braterskich.

W mijającym roku przy budowie pracowało społecznie ogółem 142 braci, wykonując łącznie 607 dniówek o równowartości 1 517.500. – zł. Nie można przy tym i nie wspomnieć o siostrach, które cierpliwie i w cichości na każdy dzień starały się zapewnić wszelkie niezbędne do życia warunki pracującym braciom.

Za pośrednictwem pisma „Na Straży” pragniemy Wam wszystkim złożyć serdeczne podziękowanie za zrozumienie, za włożony trud i wysiłek. Dobry i sprawiedliwy Bóg z pewnością nie postąpi Wam nagrody. Wszak mamy Pańską obietnicę i zapewnienie:

„Zaprawdę powiadam wam, cokolwieżeście uczynili jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego! Odziedziczcie królestwo wam zgotowane!”