Na Straży
nr 1988/1

Echa z konwencji – Charz

CHARZ „B”, 23. SIERPNIA 1987

Drodzy w Chrystusie, Panu naszym, Braterstwo!

Pragniemy podzielić się z Wami cząstką radości, której byliśmy uczestnikami w dniu 23. sierpnia 1987 r. w Nałęczowie k/Lublina. W sali Domu Kultury zgromadziliśmy się z różnych stron kraju w celu uwielbienia Boga i poznawania Jego woli. Bóg łaskawie błogosławił nam ten czas. Wykładami ze Słowa Bożego usłużyło czterech braci. Tematy były budujące i na czasie.

Pierwszy usłużył br. H. Kamiński z Listu do Hebrajczyków (Hebr. 12:18) „Boście nie przystąpili do góry, która się da dotknąć”. Mówca wskazał na Bożą obietnicę daną Abrahamowi, mówiącą o nasieniu duchowym i ziemskim, i że nasienia te miały być przewodem Boskiego błogosławieństwa. Wskazał także na zawarcie Nowego Przymierza z narodem izraelskim oraz całą ludzkością (czego figurą było zawarcie Przymierza Zakonu przy górze Synaj), pod warunkami którego wypełni się Boska obietnica błogosławienia wszystkich rodzajów ziemi.

Brat D. Krawczyk usłużył następnym wykładem z Obj. 3:20. Tytuł wykładu „Jezus do serca twojego chce wejść”. Brat podkreślił wtóre przyjście Jezusa (Mat. 24:42; 2 Piotra 3:9) i wykazał, że w czasie wtórej obecności Chrystus puka przez wypełniające się proroctwa, a szczególnie przez odmładzające się drzewo figowe – naród izraelski. Ostrzegał również, byśmy nie byli jednymi z tych, którzy nie słyszą tego pukania.

Z kolei usłużył wykładem brat Z. Kołacz nt. „Pobożność jest wielkim zyskiem” (1 Tym. 6:6-8). Mówca ostrzegał nas przed niepobożnością i ogólnym brakiem wzajemnego poszanowania, jednocześnie służył zachętą do ćwiczenia się w pobożności, która winna być cechą dziatek Bożych.

Ostatnim wykładem usłużył br. D. Grudzień, który wskazał na pokusy, jakie zagrażają ludowi Bożemu oraz przykład w Jezusie – w jaki sposób powinniśmy je odpierać, aby im nie ulegać. Zacytowany był tekst z Ew. Marka (Mar. 8:15), by się strzec kwasu faryzejskiego.

W czasie przerwy młodzież zaśpiewała kilka pieśni wielbiąc tym Boga, a następnie został wyświetlony film „Dla tej przyczyny”, który miało przywilej oglądać kilkadziesiąt osób z publiczności oraz braterstwa.

W przyjemnej atmosferze szybko upłynął nam czas. Bogu niech będzie chwała, że pozwolił nam odświeżyć nasze nadzieje, wzmocnić naszą wiarę i pokrzepić siły duchowe do bojowania o wiarę raz świętym podaną.

Nabożeństwo zakończono pieśnią „Zostań z Bogiem, aż się zejdziem znów”, modlitwą oraz odczytaniem słów z Proroctwa Nehemiasza „Idźcież, jedzcie rzeczy tłuste i pijcie napój słodki, a posyłajcie cząstki tym, którzy nic nie nagotowali” – Neh. 8:10.

Wszyscy uczestnicy wyrazili życzenie przez podniesienie rąk, aby tą cząstką radości podzielić się z miłymi Czytelnikami naszego czasopisma „Na Straży”, z przekazaniem chrześcijańskiego pozdrowienia i życzenia błogosławieństwa Bożego.