Na Straży
nr 1984/6

Echa z konwencji – Oleszyce

13-15. VII. 1984 R.

Pragniemy powiadomić wszystkich Czytelników pisma „Na Straży”, że z łaski Pana mieliśmy przywilej uczestniczyć w Uczcie Duchowej, która odbyła się w dniach 13-15 lipca 1984 r. w Oleszycach, w zabudowaniach br. Osiowych.

W konwencji uczestniczyło ok. 300 osób, w tym dużo młodzieży, która usługiwała przy stołach.

Wykładami służyli tak starsi, jak i młodsi wiekiem bracia, z czego wszyscy byliśmy wielce zbudowani i zadowoleni. Sam program konwencji był następujący:

Piątek, 13 lipca

W pierwszym dniu konwencji usłyszeliśmy następujące wykłady ze Słowa Bożego:

— br. H. Kamiński: „Bądźcie doskonałymi” (Mat. 5:48).
— br. J. Sygnowski: „Ofiary nazajutrz po sabacie” (3 Mojż. 23:10).
— br. E. Pilch: „Oto bracia moi” (Mar. 3:33-35).
— br. A. Ziemiński: „Uwolnijcie się od wszelkich ciężarów i grzechów” (Hebr. 12:1).
— br. K. Sablik: „Cóż masz w ręce twojej” (2 Mojż. 4:2).

Sobota, 14 lipca

Drugi dzień konwencji rozpoczął się zeznaniem świadectw, podczas którego bracia i siostry dzielili się swymi smutkami i radościami, których doświadczali na drodze Pańskiej. W tym dniu wykładami z Pisma św. służyli następujący bracia:

— br. R. R ora ta: „Radujcie się w Panu” (Filip. 4:4).
— br. A. Lipka: „Strzeż się, abyś nie zapomniał Pana” (Mich. 7:7).
— br. A. Zimiński: „Właściwa i niewłaściwa gorliwość” (Psalm 69:8-10).
— br. M. Witko: „Kto jest bliźnim” (Łuk. 10:25).
— br. E. Szarkowicz: „Szata weselna” (Mat. 22:1-14).

Niedziela, 15 lipca

W ostatnim dniu konwencji usłyszeliśmy następujące tematy:

— br. S. Szymański: „Ruta i Noemi” (Ruty 1:1).
— br. M. Lipka: „Zbawienie i towarzyszące warunki” (Mat. 18:11).
— br. W. Szymański: „Wy jesteście solą” (Mat. 5:3-13).
— br. S. Łagowski: „Błogosławieni, którzy czytają i słuchają” (Obj. 1:3).
— br. F. Olejarz: „Wiara, doświadczenia i skutek wiary” (1 Piotra 1:7).

Przyszło nam się rozstać, lecz w sercach pozostały nam miłe wspomnienia błogosławionych chwil i szczerej przyjaźni braterskiej. Przy zakończeniu uczestnicy konwencji wyrazili życzenie, aby doznanymi błogosławieństwami podzielić się ze wszystkimi czytelnikami naszego czasopisma „Na Straży”, co też z przyjemnością ku chwale Bożej czynimy.

R- ( r.)
„Straż” / str.