Na Straży
nr 1984/6

Czy Jezus urodził się 25 grudnia?

O TYM WARTO WIEDZIEĆ

Większość ludzi być może jest przekonana, że tak właśnie było. A na co wskazują dowody? Dlaczego nie miałbyś sprawdzić, co na temat „Bożego Narodzenia” podają na przykład encyklopedie? Z pewnością dowiesz się z nich o pochodzeniu tego święta oraz jak doszło do tego, że dzień 25 grudnia uznano za datę narodzenia Jezusa. Co roku informuje o tym dużo różnych publikacji. Poniższe komentarze pochodzą z czasopism wydanych w grudniu 1981 roku.

W periodyku Frontier, organie towarzystwa Frontier Airlines, powiedziano: „Pierwsi chrześcijanie uważali obchodzenie urodzin za obyczaj pogański. Było nie do pomyślenia, żeby świętować własne urodziny, a tym bardziej narodziny Chrystusa. Później w ciągu 300 lat pogląd ten zaczął się zmieniać i w roku 354 n.e. biskup Rzymu ogłosił dzień 25 grudnia rocznicą narodzin Chrystusa”.

Adwentyści w swoim piśmie Znaki czasu (wyd. ang.) zaznaczyli: „Przed powstaniem chrystianizmu dzień 25 grudnia był przez pewien czas świętem pogańskim. (…) Cesarz Aurelian, panujący w latach 270-275 n.e., szybko oparł się na pogańskim kulcie słońca i w roku 274 n.e. oficjalnie ogłosił 25 grudnia świętem narodzin Słońca Niezwyciężonego. (…) W roku 354 n.e., dwa lata po śmierci św. Juliusza, nowy biskup rzymski Liberiusz nakazał całemu ludowi obchodzić 25 grudnia jako faktyczną datę narodzin Chrystusa”.

Tak, dzień 25 grudnia po prostu adoptowano – łącząc to święto pogańskie z datą narodzin Jezusa. W czasopiśmie U.S. Catholic wyjaśniono: „Ulubionym świętem Rzymian były Saturnalia, rozpoczynające się 17 grudnia, a kończące się 'narodzinami Słońca Niezwyciężonego’ (Natalis solis invicti) w dniu 25 grudnia. Gdzieś w drugiej połowie czwartego stulecia przemyślni oficjałowie Kościoła rzymskiego zadecydowali, że data 25 grudnia będzie wyśmienitą porą na świętowanie narodzin 'słońca sprawiedliwości’. Tak się zrodziło 'Boże Narodzenie’. W artykule tym podano jeszcze: „Niemożliwe jest oderwanie 'Bożego Narodzenia’ od jego pogańskich korzeni”.

Jak podziałało na niektórych ludzi poznanie tych faktów? W dziele The World Book Encyclopedia pod hasłem „Christmas” (Boże Narodzenie) wspomniano: „W siedemnastym stuleciu z powodu takich odczuć zakazano obchodzenia Bożego Narodzenia w Anglii i częściowo w angielskich koloniach na terenie Ameryki”.

R- ( r.)
„Straż” / str.