Na Straży
nr 1984/1

Echa z konwencji – Poznań

DN. 25.11.1983 R.

Drodzy w Panu naszym Jezusie Chrystusie Bracia i Siostry!

W dniu 20. XI. 1983 r. zgromadzeni na konwencji Bracia i Siostry wyrazili życzenie, aby podzielić się z Wami radością i błogosławieństwem Bożym, jakie odczuwali na jednodniowej uczcie duchowej, którą Bóg w swej łaskawości pozwolił nam zorganizować. Uczestniczyło ponad 300 osób. Podczas pokazu sala była zapełniona, a zawierała 400 miejsc, gdyż przybyło wielu sympatyków. Było o bardzo wygodne miejsce – sala Domu Kultury, wynajęta także z myślą o wyświetleniu pokazu biblijnego „Dla tej przyczyny”.

Punktualnie o godz. 9-tej rozpoczęto konwencję śpiewem i modlitwą dziękczynną, a zarazem prośbą do Stwórcy o błogosławieństwo na tej uczcie duchowej.

Pierwszym wykładem usłużył br. Z. Skadłubowicz na temat: „Wypełniające się proroctwa i znaki potwierdzające obecność i działalność naszego Pana”. Temat ten utwierdził naszą wiarę, a wątpiącym dał wiele do myślenia odnośnie prawdy na czasie.

Po krótkiej przerwie wyświetlono przeźrocza objaśniane przez br. D. Grudnia pt. „Jak wielki jest Bóg”.

Drugim wykładem usłużył br. D. Kopak, przedstawiając obraz świata i jego trudności w obecnym czasie, jak również wysiłki i rady światowych uczonych, przeciwstawiających się grozie zagłady, jak zawisła nad ziemią. Dziwny to czas grozy, wiązania snopów oraz niewiary szyderców między ludem Bożym według słów ap. Pawła z 2 Tym. 3:1-4 oraz ap. Piotra 3:3-4. Brat zachęcał braci i siostry, aby gorliwiej pracowali i dochowali swej wierności Panu, nie opuszczając społecznych nabożeństw. Wykład zakończono śpiewem i modlitwą dziękczynną oraz prośbą o błogosławieństwo na pokarm cielesny. Przerwa obiadowa trwała do godz. 15-tej.

Potem mieliśmy możliwość obejrzenia pokazu biblijnego pt. „Dla tej przyczyny”. Bracia i siostry, jak również wszyscy uczestnicy konwencji byli głęboko wzruszeni, widząc głębię treści tego obrazu. Projekcję oglądało kilkanaście osób spoza społeczności, ale niestety niewiele już jest takich, co szukają Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości.

Na tym zakończono naszą konwencję, życząc obfitych łask i błogosławieństw dla braci i sióstr, a także czytelników naszego czasopisma „Na Straży”.

R- ( r.)
„Straż” / str.