Na Straży
nr 1984/1

Echa z konwencji – Andrychów

DN. 4.11.1983 R.

Drodzy w Chrystusie Braterstwo!

Pragniemy podzielić się z Wami cząstką radości, jakiej staliśmy się uczestnikami na jednodniowej konwencji 16.X.1983 r. w sali Domu Kultury w Andrychowie. Przy łasce i pomocy Pana mieliśmy okazję już po raz 14-ty spotkać się na tej sali, aby słuchać wykładów z Pisma Świętego.

Pierwszym wykładem usłużył br. Z. Skadłubowicz pt. „Przyjdź Królestwo Twoje”, w którym wykazał, że przed ustanowieniem tego królestwa musi być skompletowany i uwielbiony Kościół. Ponadto wykazał wiele proroctw, które mają się wypełnić przed nastaniem zmartwychwstania, zanim Pan powie: „Uspokójcie się, narody (Psalm 46:11).

Drugi wykład przedstawił br. J. Litkowicz pt. „Skutki zerwania wiecznego przymierza”. Podobnie jak w poprzednim wykładzie brat wskazał na proroctwa mówiące o ucisku, jaki dosięgnie ludzkość przed założeniem Królestwa Pana Jezusa.

Następnym mówcą był br. S. Kaleta. W temacie „O miłości” dał przykłady wielkiej miłości pośród ludu Bożego. Najwyższym stopniem miłości jest miłość do Boga, następnym niesamolubna miłość do braci i wreszcie miłość do cierpiącego świata, co jest znakiem zapieczętowania sług Pańskich.

Po tym wykładzie nastąpiła przerwa obiadowa. Miejscowe siostry poczęstowały Braterstwo herbatą i kanapkami, szczególnie tych, którzy nic ze sobą nie przywieźli. Przerwa posłużyła również do wspólnych rozmów i wymiany spostrzeżeń związanych z życiem duchowym. Do miłego nastroju przyczyniła się także wspaniała słoneczna pogoda, za co jesteśmy wdzięczni Ojcu Niebieskiemu.

Otrzymaliśmy bardzo dużo pozdrowień od Braterstwa, którzy z różnych powodów, najczęściej choroby i podeszłego wieku, nie mogą uczestniczyć w ucztach duchowych, ale w modlitwach byliśmy wszyscy razem. Jedna z sióstr przywiozła nam dużo pozdrowień z USA i Francji. Jesteśmy wdzięczni Bogu za te związki z ludem Bożym rozsianym po całym świecie.

Po przerwie obiadowej wystąpił chór młodzieżowy, który śpiewając pieśni również przyczynił się do stworzenia miłej chrześcijańskiej atmosfery.

Ostatnim wykładem usłużył br. D. Grudzień – „O bohaterach wiary”, w którym przypomniał wielu mężów Bożych i proroków, którzy cierpieli prześladowanie i różne trudności z powodu wierności Panu, za co dostąpią lepszego zmartwychwstania (Żyd. 11:35,40).

Krótkimi słowami pożegnał Braterstwo na zakończenie br. J. Potempa.

Na twarzach uczestników można było zauważyć radość z tej pięknej przystani duchowej, jaką mieliśmy dzięki łasce i opiece naszego Ojca Niebieskiego, jak również Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

R- ( r.)
„Straż” / str.