Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Na Straży
1984/1

Z niwy młodzieżowej – Białogard

„Na szczytach wzgórz, przy drodze, na rozstaju dróg usadowiła się. Obok bram u wylotu miasta, u wejścia do p „Na szczytach wzgórz, przy drodze, na rozstaju dróg usadowiła się. Obok bram u wylotu miasta, u wejścia do przedsionków głośno wołała.” Kto? Mądrość czytaj
Na Straży
1984/1

Echa z konwencji – Poznań

Drodzy w Panu naszym Jezusie Chrystusie Bracia i Siostry! W dniu 20. XI. 1983 r. zgromadzeni na konwencji Drodzy w Panu naszym Jezusie Chrystusie Bracia i Siostry! W dniu 20. XI. 1983 r. zgromadzeni na konwencji Bracia i Siostry wyrazili życzenie, aby czytaj
Na Straży
1984/1

Echa z konwencji – Andrychów

Drodzy w Chrystusie Braterstwo! Pragniemy podzielić się z Wami cząstką radości, jakiej staliśmy się uczes Drodzy w Chrystusie Braterstwo! Pragniemy podzielić się z Wami cząstką radości, jakiej staliśmy się uczestnikami na jednodniowej konwencji 16.X.1 czytaj
Na Straży
1984/1

Echa z konwencji- Wrocław

Drogo umiłowani w Zbawicielu Jezusie Chrystusie Bracia i Siostry, Drodzy Czytelnicy! Z radością i duchowy Drogo umiłowani w Zbawicielu Jezusie Chrystusie Bracia i Siostry, Drodzy Czytelnicy! Z radością i duchowym zadowoleniem pragniemy podzielić się z czytaj
Na Straży
1984/1

Jak Nowe Stworzenie wypełnia Zakon

W Liście do Rzymian ap. Paweł w swym rozważaniu idzie bardzo daleko i sprowadza przedmiot pojednania za grzechW Liście do Rzymian ap. Paweł w swym rozważaniu idzie bardzo daleko i sprowadza przedmiot pojednania za grzech do logicznego porządku chrześcijańskieg czytaj
Na Straży
1984/1

Mądrość z góry

Możemy zauważyć srogość królów w dawnych czasach. Dlatego właściwą rzeczą jest, abyśmy również zauważyli Możemy zauważyć srogość królów w dawnych czasach. Dlatego właściwą rzeczą jest, abyśmy również zauważyli pewne przykłady, w których oni manifest czytaj
Na Straży
1984/1

Przebaczajcie sobie

Apostoł Paweł pisząc list do zboru w Efezie, napomina braci, by wzajemnie darzyli się szacunkiem. Tam gd Apostoł Paweł pisząc list do zboru w Efezie, napomina braci, by wzajemnie darzyli się szacunkiem. Tam gdzie pomiędzy braterstwem istnieje wzajem czytaj
Na Straży
1984/1

Miasto Dawida miastem Bożym

(2 Sam. 6:1-19) Kierowany przez Boską opatrzność król Dawid poszukiwał nowej stolicy po swym pomazani (2 Sam. 6:1-19) Kierowany przez Boską opatrzność król Dawid poszukiwał nowej stolicy po swym pomazaniu na króla izraelskiego. Miasto Jeruzale czytaj
Na Straży
1984/1

Boskie przeznaczenie

„Albowiem których on przejrzał, tych też przeznaczył, aby byli przypodobani obrazowi Syna jego, żeby on był „Albowiem których on przejrzał, tych też przeznaczył, aby byli przypodobani obrazowi Syna jego, żeby on był pierworodnym między wieloma braćmi” – Rz czytaj