Na Straży
nr 1983/4

Echa konwencji- Włoszakowice

DNIA 20.VI.1983 R.

Drodzy w Chrystusie Bracia i Siostry, a także wszyscy Czytelnicy naszego czasopisma „Na STRAŻY”!

Chcielibyśmy choć w telegraficznym skrócie podzielić się z wami doznaną radością i błogosławieństwami, jakich staliśmy się uczestnikami podczas dwudniowej uczty duchowej, jaka odbyła się w dniach 18-19 czerwca 1983 roku we Włoszakowicach, woj. leszczyńskie.

Na ucztę zgromadziło się około 130 braci i sióstr, a także znaczna część naszej młodzieży. Nie była to więc najliczniejsza społeczność bratnia, do jakich już przywykliśmy, jednakże mogliśmy zauważyć wielkie zadowolenie uczestników, co świadczy o przyjemnym duchu zbudowania, jaki nam towarzyszył.

Pierwszym wykładem ze Słowa Bożego usłużył br. Dymitr Kopak na temat „Sława Królestwa Bożego” (Psalm 145:10-13). Brat w przyjemnych słowach scharakteryzował przyszłe wspaniałe Królestwo Boże, które przez Chrystusa i Kościół zostanie ustanowione na całej ziemi.

Następnym mówcą był br. Adam Ziemiński, który usłużył tematem „Góra Pańskiego przemienienia”. Brat wykazał przez Słowo Boże znaczenie wizji Królestwa Chrystusowego, okazanej na górze przemienienia.

Z kolei w usłudze duchowej miejsce zajął br. Czesław Suchanek, który obrał sobie temat „Ofiary dnia pojednania” (3 Mojż. 9). Było to przypomnienie wielkich figuralnych ofiar dnia pojednania – ofiary cielca i kozła Pańskiego i znaczenie tychże na Wiek Ewangelii.

Po tym wykładzie nastąpiła przerwa obiadowa. Miejscowe siostry podjęły gości smacznymi posiłkami.

Po przerwie obiadowej Słowem Bożym usłużył br. Daniel Krawczyk na temat „Mieszkanie Boga”. Brat przypomniał nam, jaka odpowiedzialność spoczywa na nas ze względu na to, że mamy być mieszkaniem Bożym w duchu świętym, aby być przyjemnymi dziećmi Bożymi.

Ostatnim tematem pierwszego dnia usłużył br. Edward Szymański, mówiąc na tamat „Najzacniejszy między tysiącami”. Było to podkreślenie zacności naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także napomnienie, abyśmy usiłowali dążyć do osiągnięcia przez nas zacności u pana.

W dniu 19.VI. wykładem usłużył br. Eugeniusz Szarkowicz pt. „Pobudowanie upadłego przybytku Dawidowego” (Dzieje Ap. 15:16). Był to perspektywiczny obraz restytucji cielesnego Izraela pod Nowym Przymierzem.

Następnie Słowem Bożym usłużył br. Grzegorz Kwaśnik na temat „Właściwy cel życia” (2 Kor. 5:10). Brat wskazał na wiele podstawowych elementów życia chrześcijanina, aby przez nie coraz bardziej podobać się Panu.

Kolejnym mówcą był br. Czesław Suchanek, który obrał temat: „Społeczność z Bogiem”. Brat wskazał na konieczność ustawicznego kontaktu barci i sióstr z Ojcem Niebieskim i Panem Jezusem Chrystusem.

Ostatnim wykładem usłużył br. Adam Ziemiński na temat „Zwycięstwa Dawida” (2 Sam. 5:17-25). Brat na podstawie życiorysu Dawida wskazał na potrzebę naszej zażyłej społeczności z Bogiem, co jest gwarancją uzyskania zupełnego zwycięstwa w Chrystusie Jezusie.

Należy dodać, że kilka młodych osób z naszej społeczności deklamowało wiersze o tematyce biblijnej, co niewątpliwie dodało atrakcyjności naszej miłej uczcie duchowej. Na twarzach uczestników można było dostrzec wielkie zadowolenie i niechęć do rozstania się.

Konwencja została zakończona odśpiewaniem pieśni nr 367, Modlitwą Pańską i wersetem z Ew. św. Jana 3:16.

Wszyscy uczestnicy uczty duchowej wyrazili pragnienie, aby podzielić się cząstką doznanych błogosławieństw ze wszystkimi czytelnikami pisma „Na Straży”.

Zamieszczamy więc tę cząstkę i życzymy Wam błogosławieństwa Bożego.

R- ( r. str. )
„Straż” / str.