Na Straży
nr 1983/4

Echa konwencji- Andrychów

 DNIA 20.VI.1983R.

Drodzy w Panu naszym Jezusie Chrystusie Bracia i Siostry, droga chrześcijańska młodzieży, drodzy Czytelnicy!

Z wielką radością pragniemy podzielić się z Wami wrażeniami z uczty duchowej, która miała miejsce w naszym mieście w dniu 15.V.1983r. I tym razem bracia i siostry przybyli dość licznie na nasze nabożeństwo, które odbyło się jak poprzednio w pięknej sali Zakładowego Domu Kultury.

Pogoda w tym dniu była słoneczna, co przyczyniło się do tego, że sala była zapełniona do ostatniego miejsca.

„Ucz mnie łaskawie zakonu twego” – oto werset z Psalmu 119, który był hasłem naszego nabożeństwa. Werset ten znajdował się także na pamiątkowym programie, jaki został wręczony uczestnikom konwencji.

Pierwszym wykładem podzielił się z nami br. Adam Ziemiński na temat: „Prorocy Starego Testamentu”. Temat ten był oparły na wersecie z 1 Piotra 11:9-41.

Drugim tematem usłużył tor. Edward Pietrzyk wg Ew. Jana 13:33, 14:16 pt.: „Pocieszyciele braci”.

Następny temat to: „Chrystusowy zakon wolności”, którym usłużył br. Daniel Kaleta, wg słów ap. Pawła z 1 Kor. 6:l2.

Po tym wykładzie nastąpiła przerwa obiadowa, którą braterstwo wykorzystali na posiłek cielesny, jak też na wspólne rozmowy.

Po przerwie obiadowej chór młodzieżowy odśpiewał kilka religijnych pieśni na cześć i chwałę naszego Stwórcy.

„Rola chrześcijanina we współczesnym świecie” – to ostatni temat, którym podzielił się z nami br. Mieczysław Jakubowski, na podstawie Ew. Mat. 6:14.

Uczta duchowa dobiegła końca. Wszyscy uczestnicy odnieśli duchowe wzbogacenie ze wspólnego spotkania i z przekazanych słów pocieszenia.

Bracia uczestnicy zostali pożegnani słowami ap. Pawła z 2 Kor. 13:11-13. Tej łaski Pana Jezusa Chrystusa, miłości Boga, jak również społeczności ducha świętego życzono wszystkim uczestnikom tej uczty, jak też tym, którzy nie mogli być obecni z nami i przesłali uczestnikom konwencji szczere i gorące pozdrowienia.

Po oficjalnym zakończeniu konwencji odbyła się projekcja przeźroczy „Jak wielki jest Bóg”, z której większość braci skorzystała.

Jesteśmy bardzo wdzięczni Najwyższemu Stwórcy za to, że mogliśmy urządzić dla drogich nam braci i sióstr taką przystań duchową.

Pragniemy też za pośrednictwem naszego czasopisma „Na Straży” złożyć podziękowanie kierownictwu Z. D. K.. jak również władzom miasta Andrychowa za wydanie nam zezwolenia na zorganizowanie nabożeństwa.

Życzeniem uczestników konwencji, jak również miejscowych braci było, aby wzmianka o tej uczcie duchowej została zamieszczona na łamach naszego czasopisma, co z przyjemnością czynimy.

R- ( r. str. )
„Straż” / str.