MYŚLI I ZDANIA

– Od wieków pojawiają się ludzie, których zadanie polega na tym, aby widzieć i ukazywać nam to, czego nie dostrzegamy w sposób naturalny. Ludźmi tymi są artyści. Henri Bergson

– Dla chorego i miód jest gorzki. Seneka Młodszy

– Doskonała argumentacja nigdy nie przekona zaślepiającej emocji.

Richard Bach

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

MYŚLI I ZDANIA

Dobroć nie może wypływać ze słabości tylko z potęgi.  –Stanisław Ignacy Witkiewicz 

Opinie tworzą nie najmądrzejsi, lecz najgadatliwsi…Władysław Biegański

Dobrze jest dawać, gdy się jest proszonym, ale lepiej jest dawać bez usłyszenia prośby, domyślając się potrzeby.Kahil Gibran

Oczekiwanie na niebezpieczeństwo jest gorsze niż moment, gdy ono na człowieka spada.Alfred Hitchcock

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

MYŚLI I ZDANIA

Są cztery kategorie ludzi: który wie i wie, że wie – to jest uczony, tego słuchajcie. Człowiek, który wie i nie wie, że wie – ten jest nieświadomy, obudźcie go. Człowiek, który nie wie i wie, że nie wie – ten pyta o dobrą radą, więc go pouczcie. Wreszcie człowiek, który nie wie i nie wie, że nie wie – Ten jest głupcem, tego zostawcie jemu samemu!… – Kasta

Jeżeli podejmujesz się roli ponad siły, nie tylko źle ją odegrasz, lecz również zaniechasz innej, którą mógłbyś dobrze odegrać. – Epiktet

Ezop mówił, że każdy z nas ma dwie kieszenie, jedną z przodu, drugą z tyłu. Do tej z przodu wkłada grzechy bliźnich, własne zaś do tej z tyłu – dlatego też ich nie widzi. – Stobajos

Żadna zbrodnia nie może mieć uzasadnienia. – Liwiusz

Jeden oddaje cześć głowie, a tysiące czapce. Kto wstaje ze złością siada ze stratą. – Kasta

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

MYŚLI I ZDANIA

Jeśli przyjdzie na ciebie
Życiowych doświadczeń noc,
W Jezusie – twym Przyjacielu –
Zwyciężającą masz moc.

„Wolę otwartego nieprzyjaciela niż obłudnego przyjaciela.”

„Życia szczęśliwego wszyscy pragną, tylko nie wszyscy chcą iść drogą wiodącą do szczęścia.”

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

MYŚLI I ZDANIA

Gdzie są ludzie, tam i przyjaciela znajdziesz, bylebyś sam pałał potrzebą przyjaźni i wierzył w święte, bezinteresowne uczucie.

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

MYŚLI I ZDANIA

Jeżeli każdy z was ma siłę przezwyciężania własnych przesądów; jeżeli każdy z was posiada odwagę miłości – to istnieje w świecie wielka nadzieja.

R. Follerau

Chcąc zmusić ludzi, aby dobrze o nas mówili, jedyny to sposób – czynić dobrze.

Wolter

Dobre słowo otwiera żelazne wrota.

Przysłowie tureckie

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

MYŚLI I ZDANIA

Jest tylko jedno zło, to egoizm, i tylko jedno dobro, to miłość.

L. Feuerbach

Wszyscy ubolewają nad nieszczęściami swoich przyjaciół. Tylko niewielu cieszy się z ich sukcesów.

O. Wilde

Kto choć raz odczuł radość odpłacania dobrem za zło, ten nigdy już nie pominie okazji do takiej radości.

L. Tołstoj

Zazdrosny człowiek wyściela łoże pokrzywami, a potem śpi w nim.

F. Feldheim

To prawda, że byłem wszechwiedny (jednak niezupełnie), gdy miałem lat 20, ale z wiekiem ludzie głupieją, tak więc mając lat 28 byłem już mniej wszechwiedzący i proces ten postępuje po dziś dzień.

L. Kołakowski

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

MYŚLI I ZDANIA

Trzeba być trochę podobnym, by się zrozumieć, i trochę się różnić, aby się kochać.

Stendhal

Bogu bliższy jest skruszony grzesznik niż pełen pychy święty.

M. Gogol

Kto chce rządzić ludźmi, nie powinien ich gnać przed sobą, lecz sprawić, by podążali za nim.

Montesquieu

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

MYŚLI I ZDANIA

Kochać człowieka, to znaczy mieć czas dla niego, nie spieszyć się, być obecnym dla niego.

H. Burki

Ludzie stają się dobrzy przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci; rzadko zdarza się człowiek dobry z natury.

Demokryt

Myśli są jak goście. Nie ponosimy odpowiedzialności za to, jakie myśli do nas przychodzą – dobre czy złe. Ale w naszej mocy jest odpędzać złe i zatrzymywać dobre.

L. Tołstoj

Największe zło to tolerować krzywdę.

Platon

Każda prawda ma dwie strony: moją i twoją.

I. Evangelu

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

MYŚLI I ZDANIA

 • Miłość dodaje otuchy, jak promień słońca po deszczu.
  Szekspir
 • Wielkość człowieka polega na tym, aby mieć świadomość własnej małości.
  Pascal
 • Szlachetny przykład sprawia, że trudne czyny są łatwiejsze.
  W. Goethe
 •  Wstanie taki dzień, kiedy twoje cierpienie stanie się radością.
  Poppe
 • Pokorna miłość jest potęgą, z którą żadna siła równać się nie może.
  Dostojewski
 • Człowiek lubiący się kształcić nigdy nie jest bezczynny.
Monteskiusz
 • Aby osiągnąć wspaniałe rzeczy, musimy marzyć tak dobrze, jak działać.
A. France
R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

MYŚLI I ZDANIA

Kochać – oto Dobro, być kochanym – zaledwie szczęście.

 • Tołstoj

Życie składa się z tego, o czym człowiek myśli przez cały dzień.

 • W. Emerson

Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia.

 • Einstein

Nic bardziej nie wzmacnia człowieka niż okazane mu zaufanie.

 • Harnack

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

MYŚLI I ZDANIA

– To jest największą ludzką ozdobą: Praca – szczególnie nad samym sobą.

 • nadesłane

– To, że jest nam dobrze, kiedy kochamy i kiedy jesteśmy kochani, dowodzi, że dobro naszego życia tkwi tylko w miłości.

 • L. Tołstoj

– Jakże silna jest miłość po przejściu ogniowego chrztu cierpienia.

 • S. Lagerlöf

– Nawet ludzie o najwspanialszym sercu postępują niekiedy nieludzko, sami o tym nie wiedząc.

 • M. Gogol

– Prawdę zwykło się mówić w gniewie.

 • M. Gogol
R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

MYŚLI I ZDANIA

Jest wielka mądrość w prostocie zwierzęcia; zaś czasami wielka niedorzeczność w mądrości uczonych.

B. Shaw

Człowiek współczujący prawdziwie nie pociesza płaczącego, tylko z nim płacze.

H. Elzenberg

Strach przed cierpieniem jest straszniejszy niż samo cierpienie.

P. Koelho

Nigdy nie będzie szczęśliwy, kto dręczy się tym, że ktoś inny jest bardziej szczęśliwy.

Seneka

Dzieci potrzebują bardziej wzorów niż uwag krytycznych.

J. Joubert

Szczęśliwe małżeństwo to gmach, który trzeba odbudowywać co dzień.

A. Maurois

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

MYŚLI I ZDANIA

Wypada nam uznać, że nie ma takiej idei, jakkolwiek by była ponętna i obiecująca, którą sama treść uodporniłaby na działanie zła i która nie mogłaby paść łupem mrocznych stron ludzkiej natury. Moce piekielne mogą zawładnąć wszystkim, co wielkie, święte i szlachetne.

L. Kołakowski

Im większy jest człowiek, tym głębsza jest jego miłość.

Leonardo Da Vinci

Jeżeli znalazłeś prawdziwego przyjaciela, przykuj go do duszy obręczami ze stali.

W. Szekspir

Człowiek dobry może mimo woli stać się dla drugich nieznośny.

M. Gogol

R- ( r. str. )
„Straż” / str. 

MYŚLI I ZDANIA

Nie każdy musi być wielkim człowiekiem. Być człowiekiem – to już bardzo dużo.

A. Capus

Kto nikogo nie kocha, sam niczyjej nie zazna miłości.

Demokryt

Tylko ten, kto kocha, ma prawo krytykować.

I. Turgieniew

Strzeż się początków zła. Głos wewnętrzny je wskaże: poczujesz wstyd i niepewność.

L. Tołstoj

R- ( r. str. )
„Straż” / str.