Echa z konwencji – Flers-Les-Lille (Francja)

Drodzy w Panu Braterstwo, gdziekolwiek dociera do Was to pisemko. Pragniemy podzielić się z Wami błogosławionym przywilejem – mieliśmy możność zgromadzić się na Konwencji Generalnej w Flers (Francja) w dniach 14, 15 kwietnia 1968 r. Braterstwo licznie zjechali się z różnych zakątków kraju, uczestnicząc w tej uczcie duchowej wraz ze swoimi rodzinami. Pan nam obficie błogosławił, a błogosławieństwa te są wynikiem tej wielkiej ofiary, dokonanej przez naszego Zbawiciela i Jego Zmartwychwstanie, Jezusa Chrystusa, który przez Ewangelię wywiódł na jaśnię życie i nieśmiertelność, który też zapewnił nas: „Ja mam klucze piekła, czyli grobu i śmierci”. Jest to chwalebna nadzieja nie tylko dla ludu Bożego, ale dla całej ludzkości.

Bracia usłużyli wykładami właśnie o tejże nadziei i obietnicach, a błogosławieństwa wypływające z tych obietnic były i naszym udziałem. Było osiem wykładów, w tym dwa w języku francuskim. Młodzież, która licznie uczestniczyła, miała przywilej odśpiewać kilka pieśni na cześć i chwałę Stwórcy, a małe dziewczynki zadeklamowały kilka wierszyków biblijnych.

Braterstwo miejscowe starało się, ażeby wszystkich mile ugościć pokarmem cielesnym i noclegiem, za co wyrażamy im uznanie za trudy i wdzięczność Ojcu Niebieskiemu za te przywileje i błogosławieństwa.

W związku z Generalną Konwencją brane były pod uwagę różne działy pracy i usługi, z którymi dzielimy się z braterstwem:

1. Podział pracy sekretarza, kasjera, księgarza i ich zastępców został nie zmieniony.
2. Zadecydowano, aby w miarę możności bracia wzajemnie starali się obsłużyć Zbory raz w miesiącu, a niektóre zbory raz na dwa miesiące.
3. Konwencja Generalna na przyszły rok: Na Święta Wielkanocy.
4. Konwencja Francuska: pozostaje do zadecydowania w przyszłości w miarę potrzeby.
5. Praca Francuska: wydawanie gazetki „Journal de Sion” i „ulotki” oraz popieranie jej materialnie i moralnie.
6. Szkółka dla młodzieży, aby była nadal praktykowana oraz nauka śpiewu raz na miesiąc.
7. Omawiano zadanie obsługi z zagranicy (jak z Polski) oraz
8. Wydelegowanie dwóch kandydatów w celu odwiedzenia braci w Polsce (na życzenie).

Wszystkie te punkty rozważane na zebraniu gospodarczym zostały poparte przez ogół braterstwa uczestniczących na Generalnej Konwencji.

Odczytane zostało wiele pozdrowień i życzeń od braterstwa z Francji, Polski i USA, za które wszyscy uczestnicy serdecznie dziękowali i zostało zadecydowane, ażeby takowe przesłać wszystkim, którzy nie mogli uczestniczyć oraz podzielić się przez pisma: „Straż”, „Na Straży” i „Journal de Sion”.

W imieniu uczestników brat i sługa: St. Jamrozik

R- ( r.)
„Straż” / str.