Echa z konwencji – Podsośnina, woj. lubelskie

Drogo umiłowani w Chrystusie Braterstwo!

Niezgłębione miłosierdzie Boże i łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech was ustawicznie strzegą na drodze pielgrzymowania do niebiańskiej ojczyzny.

Pragnieniem naszym jest podzielić się z wami wszystkimi, którzyście tej samej kosztownej wiary, doznanymi błogosławieństwami Bożymi, których nie szczędził nam nasz dobry Ojciec Niebieski na 2-dniowej uczcie duchowej, która odbyła się w Podsośninie, pow. Biłgoraj, woj. lubelskie, w dniach 1-2 czerwca 1968 r.

Była to miła przystań duchowa, do czego przyczyniło się tło samej miejscowości, położonej wśród lasów i łąk.

Na konwencję przybyli bracia i siostry z okolicznych zborów, choć nie brakowało również gości z innych województw naszego kraju.

Ogólna liczba uczestników wynosiła ok. 200 osób.

Korzystając z pięknej słonecznej pogody, miejscowi bracia zorganizowali zebrania na podwórzu, pod plandekami.

Wykładów było 10, którymi usłużyło 7 braci.

Wykłady były budujące i zawierały wiele słów zachęty do postępowania po wąskiej drodze za Jezusem, a także wiele słów napomnienia i przestrogi, aby bracia i siostry usiłowali wykorzystywać sprzyjające warunki i okoliczności do budowania się w najświętszej wierze. Należy dodać, że nastrój konwencji był bardzo wzniosły, a radość i zadowolenie, jakich doświadczyli uczestnicy tej uczty duchowej, nie dały się zataić.

Do uzupełnienia przyjemnego nastroju przyczyniły się niewątpliwie miejscowe siostry, które dla przybyłych gości przygotowały smaczne posiłki.

Przy zakończeniu tej miłej społeczności duchowej wszyscy uczestnicy konwencji wyrazili życzenie, aby cząstką doznanych błogosławieństw Bożych podzielić się ze wszystkimi czytelnikami naszego czasopisma „Na Straży”. Życzenie to spełniamy z radością.

R- ( r.)
„Straż” / str.