Trzy najważniejsze rzeczy – wiersz

1. Trzy są rzeczy najważniejsze
Dla prawdziwych Bożych dzieci:
Są to cnoty najpiękniejsze,
Opiewane od stuleci.

2. Wiara jest to tarcza złota,
która tłumi strzały wroga.
Jej nie straszą śmierci wrota,
Doprowadzi nas do Boga.

3. Kto swą przyszłość widzi w górze,
Całym sercem ufa Panu,
Ten zwycięsko przetrwa burze,
Będzie gościem Chanaanu.

4. Nadzieja to moc czekania
Na przyszłości piękną wiosnę.
Wieczną chwałę nam odsłania,
Stąd i ciernie są radosne.

5. Kto nadziei ma kotwicę,
Taki duchem tkwi w wieczności,
Ten niezłomną ma prawicę,
Zmoże wszystkie przeciwności.

6. Miłość jest to żar płomienny,
Który serca nam rozpala.
Ogień miłości zbawienny
Czystym złotem być pozwala.

7. Gdzie miłości brak jest wierze,
Tam nadzieja bez znaczenia:
Nie służymy Bogu szczerze
I nie znamy łask zbawienia.

8. Gdy nadzieja z wiarą w parze
Są miłości ozdobami,
Otrzymamy pokój w darze,
Boża miłość będzie z nami.

A. Ziemiński