Echa z konwencji – Łazy

Drodzy w Panu Braterstwo, którzy czytacie nasze pismo „Na Straży”, Pokój Wam w imieniu Zbawcy!

Z łaski Ojca Niebieskiego i staraniem braci i sióstr z Łaz pod Warszawą oraz Zboru Warszawskiego urządzona została konwencja w dniach 2 i 3 września br. Do Łaz przybyli Bracia z różnych stron kraju, aby w tym cichym ustroniu krzepić się Słowem Żywota. Bracia usługujący w swoich przemówieniach dali różnorodny materiał do naszego wzrostu duchowego. Zwracali oni uwagę na czas obecności Pańskiej w której żyjemy, na znaki „czasów i chwil”, które w zdumiewający sposób wypełniają się na naszych oczach i dają perspektywy na przyszłość jak lampa czy pochodnia na drodze pielgrzyma oświecająca drogę, po której on idzie. Tematy o budowie charakteru i wykonywaniu naszego poświęcenia uzupełniały nasze rozważania duchowe. Pan też przydał Zborowi Warszawskiemu trzy osoby, które w młodzieńczym wieku podjęły krzyż, aby naśladować Pana, co też okazały przez symbol chrztu (Dzieje Ap. 2:47). Śpiewy pieśni duchowych, modlitwy, a także nie zapominając o gościnności i smacznych posiłkach zgotowanych w domu brata Trzcińskiego dopełniły naszą radość w Panu, którą dzielimy się z wszystkimi czytelnikami „Na Straży”.

za uczestników konwencji br. T. Wiśniewski