The Herald
nr 2023/1

Grzechy Babilonu

Zestawienie

Babilon zniszczył Jeruzalem i jego ostatniego króla, niegodziwego Sedekiasza. Sam Babilon miał jednak zostać zniszczony później, a Izrael miał być zbawiony. Grzechy Babilonu zostały wymienione w Księdze Jeremiasza, w rozdziałach 50-51.

 1. Uprawiał bałwochwalstwo (50:2).
 2. Udawał, że jest niewinny i twierdził, że Juda zgrzeszyła (50:7).
 3. Radował się z grabieży (50:11).
 4. Zgrzeszył przeciwko Panu (50:14).
 5. „Pokruszył kości Izraela” (50:17).
 6. Wynosił się przeciwko Panu (50:29).
 7. Odmówił wypuszczenia synów Izraela i Judy (50:33).
 8. Kłamał (50:36).
 9. Robił ryte obrazy i szalał przy swoich bałwanach (50:38).
 10. Upił całą ziemię (51:7).
 11. Był chciwy (51:13).
 12. Robił złote obrazy (51:17).
 13. Wyrządził zło Syjonowi (51:24).
 14. Zniszczył całą ziemię (51:25).
 15. Zniszczył Jeruzalem (51:34-35).
 16. Zabił wielu z Izraela (51:49).

Z tego powodu lud Pański jest wezwany do wyjścia z Babilonu (Jer. 50:8; 51:6,45) w czasie żniwa (Jer. 51:33). W Wieku Ewangelii okres nawoływania rozpoczyna się wraz z powrotem Chrystusa (Obj. 18:1-5).