The Herald
nr 2022/1

Rozwój wykresu Planu Wieków

Boski Plan w skrócie

Zapisz to, co widziałeś, i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać – Hab. 2:2.

Najwcześniejsza wersja wykresu wieków może znajdować się w „Herald of the Morning” [Zwiastun poranka] (numer 2, marzec 1876). Trzy światy zostały przedstawione za pomocą trzech częściowych elips z trzema mniejszymi w ramach „Świata, który teraz jest” („Wiek Patriarchów”, „Wiek Żydowski”, „Wiek Ewangelii”), i dwoma innymi w „Świecie, który nadejdzie” („Wiek Tysiąclecia” i „Wieki Przyszłe”). Jest to widoczne również w The Three Worlds (1877, str. 4). Wykres, z nieoznaczoną sugestią żniw przy końcach „Wieku Żydowskiego” i „Wieku Ewangelii”, był umieszczany na pierwszej stronie każdego Heralda, począwszy od około 1877 roku.

„C. T. Russell, Pittsburgh, PA” zniknął z pierwszej strony, począwszy od wydania z czerwca 1879 roku,a prosty wykres nie pojawia się już na pierwszej stronie okładki w wydaniu z lipca 1880 roku.

Wykres został podany w pierwszym wydaniu książki J. H. Patona, Day Dawn z roku 1880, na stronie 188,w rozdziale 15, „Trumpets and Voices”. Ta wersja wykresu podkreśla chronologię i pokazuje dwa żniwa (nienazwane tak na wykresie, ale nazwane pod nim) każde trwające po 3,5 + 37 lat. Pod wykresem podane są chronologiczne daty dla Księgi Daniela 8 i 9, i 12, i dodatkowe tematy. Nie ma jeszcze linii poziomych. Inny rodzaj wykresu znajduje się jedynie na stronie 323 i podaje równoległe chronologie dla Wieku Żydowskiego i Wieku Ewangelii.

Pełny wykres wieków

Pierwszy wykres wieków, w którym zastosowano zarówno linie pionowe, jak i poziome, został przedstawiony przez pastora Charlesa Taze Russella w 164-stronicowym traktacie Pokarm dla myślących chrześcijan, wydanym również kilka miesięcy później w „Zion’s Watch Tower”, we wrześniu 1881 roku.

Dawniej pionowe linie były często rysowane, aby pokazać sekwencję wydarzeń w czasie. Linie pionowe są również używane do przedstawiania wieków Planu Bożego i związanych z nim szczegółów. Plan wieków dodaje poziome linie, aby przedstawić kroki wiernego Chrześcijanina od ludzkiej degradacji do duchowej chwały. Fragmenty piramid są dodane, aby przedstawiać kilka różnych rodzajów ludzi. W ciągu trzydziestu pięciu lat można zauważyć bardzo mało zmian.

1) Na oryginalnym wykresie wieków, ścięta piramida, v, reprezentuje kąkol (fałszywych chrześcijan), ale lewy koniec został pokazany na linii N, poziomie Bożej łaski dla ludzi. Prawdopodobnie była to pomyłka artysty, ponieważ na wykresie z I Tomu z 1914 roku(i późniejszych), zgodnie z oczekiwaniami, ścięta piramida v znajduje się w całości poniżej linii N.

2) Koniec każdego „Żniwa” kończy się linią przerywaną, ale niektóre wykresy kończą się linią ciągłą (np. R272, choć nie w oryginalnym „Zion’s Watch Tower”z września 1881). Prawdopodobnie te przerywane linie sugerują, że Żydzi żyli po zniszczeniu narodu (lata 70-73) i nadal mogli stać się chrześcijanami, i że wielu ludzi przejdzie żywo przez Armagedon do Królestwa Chrystusa.

3) Wiek następujący po Wieku Ewangelii został nazwany „Wiekiem Tysiąclecia” zarówno w Pokarmie dla myślących chrześcijan, jak i Brzasku Tysiąclecia/ Wykładach Pisma Świętego (1886-1913), ale w 1914 roku został przemianowany na „Wiek Mesjański” (we wszystkich językach), jednak nigdzie nie wyjaśniono tej zmiany. Być może jej autor nie chciał być dogmatyczny co do tego, czy Tysiąclecie rozpocznie się po powrocie Chrystusa, czy też w momencie, gdy Kościół będzie kompletny.

4) Wykresy pastora Russella pokazują „krótki czas” Szatana, który rozpoczyna się po zakończeniu Wieku Tysiąclecia. Niektórzy inni umieszczają „krótki czas” w Wieku Tysiąclecia i kończą go wraz z końcem tego Wieku. Ten ostatni schemat zgrabnie mieści cały czas trwania grzechu i śmierci w ciągu siedmiu tysięcy lat, podczas gdy schemat pastora Russella jest łatwiejszy do zharmonizowania z Objawieniem 20:3,7.

5) Mała piramida r została zdefiniowana w traktacie Pokarm dla myślących chrześcijan (wrzesień 1881, R275): „Drugie przyjście Jezusa, opuszczenie poziomu chwały, K, i przejście na poziom nieuwielbionych istot duchowych, L, jest pokazane przez figurę r. Jak już wcześniej stwierdzono, wierzymy, że prorocy itp. uczą, iż teraz żyjemy w »żniwie« tego wieku; że nasz Pan przyszedł, a dzieło żniwa, czyli oddzielanie pszenicy od kąkolu postępuje od roku 1874. Pierwszym dziełem Pana w tym żniwie będzie oddzielenie prawdy od fałszu oraz prawdziwie poświęconych od niepoświęconych. Jak wierzymy, praca ta obecnie się odbywa”.

Mała piramida r nie została zdefiniowana w I Tomie Wykładów Pisma Świętego, strona 238. Poziomy mają pokazywać kroki Chrześcijanina do chwały. Sugeruje to więc, że w momencie swojego powrotu, Jezus nie jest uwielbiony w oczach świata. Być może wielu czytelników myślało, że to może wskazywać, iż Jezus opuścił boską naturę, aby zstąpić do jakiejś innej duchowej natury. Jednakże poziomy pokazują różnice w chwale, niekoniecznie różnice w naturze (np. linie N i R [i P] każda przedstawia ludzką naturę, ale o różnej chwale).

6) Na przedziałach wykresu wieków znajdują się liczby od 1 do 11, ale nie są one zdefiniowane. Być może miały one zostać później utożsamione z konkretnymi datami, ale nigdy nie zostały opisane w druku. (Prawdopodobnie „3” miało przedstawiać chrzest Jezusa i spłodzenie z ducha świętego w roku 29, zaraz po święcie namiotów, a „4” miało przedstawiać ukrzyżowanie Jezusa 3 kwietnia 33 roku).

Różne uwagi

Rozmieszczenie linii poziomych na wykresie było arbitralne. Przybytek, pokazany po prawej stronie wykresu, został przekształcony tak, aby pasował do odpowiednich linii poziomych. Jednak zrezygnowano z przedłużenia linii K do Przybytku. Większa przestrzeń pomiędzy liniami M i L sugeruje wielką różnicę pomiędzy naturą ludzką a niebiańską. Ścięta piramida s, przedstawia klasę 144 tysięcy wiernych (Oblubienicę), którzy zostali wskrzeszeni do boskiej natury i dołączają do swego Pana Jezusa pokazanego w r, aż do czasu „wesela”. Być może kiedyś sądzono, że s zostanie ukończone 3,5 (lub 7) lat po powrocie Chrystusa, przed nastaniem głównej fazy czasu ucisku świata. Obecnie jednak lepiej jest myśleć, że będzie to trwało do czasu skompletowania Oblubienicy, zaraz na początku Armagedonu (pokazanego przerywaną linią, #10). Wielkie Grono (lub Wielki Lud) również jest pokazane jako ścięta piramida t rozciągająca się do Armagedonu. Zostaną oni wskrzeszeni dopiero po skompletowaniu 144 000.

Pytanie o linię „M”

Pytanie (1913)Na wykresie [Planu Wieków] Wielkie Grono przedstawione jest ponad poziomem M, czyli spłodzenia z ducha, a jednak powiedziane jestw ukończonym obrazie figury Namiotu Zgromadzenia, że będzie ono w stanie dziedzińca, poniżej duchowego spłodzenia. Proszę to pogodzić.

Odpowiedź – Wykres jest obrazem postępowania Kościoła wzwyż, aż do osiągnięcia wysokiego powołania, a potem, w dużej piramidzie na końcu wykresu wyobrażone są różne stosunki jednych do drugich. Nie możemy powiedzieć, żebyśmy potrafili to pogodzić dla wszystkich. Weźcie z tego tyle, ile możecie, a resztę zostawcie.(Co powiedział pastor Russell, s. 315.).