The Herald
nr 2021/4

Porwanie i oprogramowanie ransomware

Dzisiaj w proroctwach

Jeżeli znajdzie się ktoś, kto ukradnie kogoś ze swoich braci, z synów izraelskich, pozbawi go wolności i sprzeda go jako niewolnika, to ten złodziej poniesie śmierć i wytępisz zło spośród siebie —5 Mojż. 24:7.

W lutym 2021 roku miało miejsce uprowadzenie 279 uczennic w wieku od 10 do 17 lat podczas napadu uzbrojonych bandytów na rządową szkołę średnią dla dziewcząt w Jangebe (znanej również jako Dengebe) w stanie Zamfara w Nigerii. To było trzecie porwanie w szkole w Nigerii w ciągu trzech miesięcy.

W marcu 39 uczniów zostało uprowadzonych ze szkoły leśnej w północno-zachodnim stanie Kaduna w Nigerii. W każdym przypadku odpowiedzialna była islamska grupa Boko Haram, która nadal atakuje szkoły w celu uzyskania rozgłosu i osłabienia państwowych sił bezpieczeństwa.

Zmieniające się oblicze porwania

Podczas gdy w Nigerii dochodzi do fizycznych uprowadzeń, w innych częściach świata codziennością są cyber-wymuszenia i przestępstwa związane z technologią IT. Znaczny wzrost liczby pracowników pracujących w domu podczas globalnej pandemii stworzył wiele wrażliwych celów dla działań przestępczych, a bezpieczeństwo danych stało się zagrożone.

O ile prawdą są dane, jakie przedostały się do przestrzeni publicznej, w maju tego roku ColonialPipeline zapłaciło 5 milionów dolarów okupu hakerom, którzy zamknęli niektóre jego sieci komunikacyjne i w ten sposób zakłócili przepływ ropy w czterech głównych rurociągach. Prawie całe północno-wschodnie wybrzeże USA zostało zmuszone do ograniczenia zakupów gazu lub całkowitego zamknięcia działalności opartej na gazie na jeden dzień, jako środek ostrożności. Sytuacja ta spowodowała również wzrost ceny gazu. Departament Transportu wydał nadzwyczajne zarządzenie umożliwiające kierowcom cystern pracujących w stanach dotkniętych tą sytuacją wydłużenie godzin pracy w celu zapewnienia ciągłości dostaw. Hakerzy twierdzili, że motyw ich działania był czysto finansowy. Była to tylko jedna z wielu grup stosujących tzw. oprogramowanie ransomware, za pomocą którego przetrzymują zaszyfrowane pliki zaatakowanej organizacji do czasu otrzymania okupu.

Chociaż nie wszystkie przypadki stosowania oprogramowania ransomware są zgłaszane publicznie, eksperci uważają, że ataki z jego wykorzystaniem są coraz częstsze. Hakerzy wykorzystują słabości sieci informatycznych w sektorze rządowym i prywatnym. Uderzają w firmy produkujące energię słoneczną, federalne i lokalne agencje rządowe, stacje uzdatniania wody, a nawet departamenty policji w całych Stanach Zjednoczonych. Kiedy ciągle jeszcze trwał atak na operatora rurociągu, inna grupa hakerów zaatakowała departament policji w Waszyngtonie.

„Mówił bowiem: To, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota; Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka” (Mar. 7:20-23).

Jezus uderza tutaj w sedno sprawy: serce człowieka zostało zepsute przez grzech. Umieszcza zarówno przestępstwa oparte na przemocy, jak i te popełnione bez jej wykorzystania, w tej samej kategorii – wszystkie są oznakami wewnętrznego grzechu. Dopóki panuje grzech, człowiek będzie nadal szukał sposobów na wykorzystywanie słabszych.

Dzisiejszy świat jest pełen zbrodni, chaosu i cierpienia, ponieważ prawa Boże, Jego normy dobra i zła, są ignorowane i odrzucane. Sumienie człowieka zostało wypaczone brakiem wrażliwości na dobro i zło. Przez całe wieki sumienie zostało dogłębnie naznaczone grzechem. Brak skupienia się na zasadach prawości inspiruje do dalszego zła.

Biblia odpowiada

Kiedy Bóg umieścił Adama w Edenie, poddał go próbie posłuszeństwa: „Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła” (1 Mojż. 2:8-9). Bóg dał człowiekowi wolność jedzenia owoców z życiodajnych drzew, ale zabronił mu jeść z drzewa poznania dobra i zła. Karą za to była śmierć (1 Mojż. 2:17). Adam zawiódł na tej próbie i sprowadził potępienie na wszystkich ludzi.

Ludzkość przez 6000 lat była narażona na zło. Chociaż niektórzy próbowali z nim walczyć, nikt nie był w stanie całkowicie go pokonać lub od niego uciec. Wzajemne okrucieństwo trwało nadal.

„Bo tylko chwilę trwa gniew jego, ale życzliwość jego całe życie. Wieczorem bywa płacz, ale rankiem wesele” (Ps. 30:6). Skłonność do grzechu, którą zidentyfikował Jezus, nie będzie trwała wiecznie. Jego śmierć na krzyżu zagwarantowała wszystkim możliwość podniesienia ze stanu śmierci do świata, w którym dobro zostanie nagrodzone, a zło nie będzie dozwolone (Jan 5:28-29).

Kiedy człowiek pozna drogi Boże, nauczy się też radować z dobrodziejstw takiego posłuszeństwa. Nowy dzień błogosławieństwa nastąpi poprzez ustanowienie Jego Królestwa, które jest rządem sprawiedliwości przepowiedzianym przez wszystkich świętych proroków Bożych (Dzieje Ap. 3:19-21).