The Herald
nr 2021/4

Na początku

Wędrówka do wolności

Wolność można definiować na różne sposoby. Człowiek siedzący w więzieniu może mieć nadzieje na wolność wchodzenia i wychodzenia z określonych miejsc, kiedy mu siępodoba. Ktoś funkcjonujący pod autorytarnymi rządami może pragnąć wolności wyrażania swoich poglądów. Człowiek żyjący z poczuciem winy może przyznać się do błędu i uwolnić się od przytłaczającego go ciężaru.

Zgodnie z planem Bożym, ludzkość znajduje się na drodze do wolności od wszelkiej opresyjnej siły, która ją więzi. Bóg od początku wiedział, że wolna wola musi być kierowana Bożymi zasadami. Tylko wtedy można osiągnąć prawdziwą wolność.

Artykuł „Przywileje pierworodnych” rozważa twórczą rolę Logosa. Swobodna praca z Bogiem była wielką przyjemnością. Aniołowie również mieli wyjątkowe przywileje. Następnie, wraz ze stworzeniem człowieka, wszechświat ujrzał pierwszy akt nieposłuszeństwa. Wraz z upadkiem Lucyfera i innych aniołów korzystanie z wolności przybrało złowrogi obrót.

„Smak wolności” omawia biblijne przykłady wolności. Potop uwolnił Noego od skorumpowanego społeczeństwa. Uwikłany w Sodomie Lot został wyzwolony przez aniołów. Wyprowadzenie Izraela z Egiptu pokazało, że muszą się jeszcze wiele nauczyć o znaczeniu wolności.

Artykuł „Gdzie jest lekarstwo?” pochodzi z IV Tomu, gdzie przytoczono wypowiedź senatora Johna Ingallsa o tym, dlaczego problemów człowieka nie da się rozwiązać na sposób ludzki. Dochodzi on do wniosku, że „natura ludzka pozostaje niezmienna”. Pastor Russell w odpowiedzi pokazuje jedyną nadzieję na lepszy świat: Królestwo Boże.

„Wolność pociąga za sobą odpowiedzialność” spogląda na prawdziwe znaczenie wolności. Pojednanie uwalnia nas od potępienia, ale w tym życiu nie jesteśmy wolni od grzesznych skłonności. Poświęcenie jest drogą, którą ma nas od nich uwolnić. Artykuł omawia różne grzeszne nawyki wraz z biblijnymi napomnieniami, które pomogą w ich przezwyciężeniu.

Artykuł „Niewidzialna lina” pochodzi z Reprintu o numerze 336 i przedstawia on pewną analogię do właściwego korzystania zwolności. Boskie zasady działają jak niewidzialna linia, która pomaga nam kroczyć czasami zdradliwą ścieżką.

Ogłosić wolność na ziemi” analizuje prawa dotyczące Sabatu i Jubileuszu jako ilustracje wolności, która przychodzi do ludzi dzięki zbliżającemu się Królestwu Bożemu. Prawa człowieka i zmniejszenie trudu pracy rozpoczynają ten proces, a gdy przekleństwo zostanie zdjęte, nadejdzie wolność nawet od śmierci.

Dążenie człowieka do wolności” opisuje cztery historyczne postaci, które walczyły o słuszne prawai wolności człowieka.

Otwarcie więzienia ciemności” przytacza poruszające fragmenty eseju Helen Keller. Pomimo ślepoty igłuchoty, kiedy jej umysł i duch zaznały nadziei, jaką pokładamy w Bogu, została przepełniona optymizmem.

Niech ten numer naszego czasopisma będzie zachętą do osobistej podróży ku wolności, „z chwały w chwałę” (2 Kor. 3:18).