The Herald
nr 2020/3

Wypełnianie się proroctw w oczach mieszkańców Izraela

Dziś w proroctwach

Potem powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja zbiorę synów izraelskich spośród narodów, do których przybyli, i zgromadzę ich zewsząd, i przyprowadzę ich do ich ziemi. I uczynię z nich jeden naród w tej ziemi na górach izraelskich, i jeden król będzie panował nad nimi wszystkimi, i już nie będą dwoma narodami, i już się nie rozdzielą na dwa królestwa – Ezech. 37:21-22, BW.

Wypełnienie biblijnego proroctwa ma trzy odrębne fazy: (1) to, co już się wypełniło; (2) to, co jeszcze się wypełni; (3) to, co się dzieje teraz! Czasem nie zauważamy tego „teraz”, ponieważ skupiamy się na przeszłości i przyszłości.

Czasy obecne

W 1968 r., kiedy mój mąż Lev i ja przybyliśmy z wycieczką dla młodzieży Badaczy Pisma Świętego do Izraela, razem z Casmirem oraz Elvą Lanowick, byliśmy podekscytowani „wędrowaniem wewnątrz Biblii” przez trzy tygodnie. Nie wiedzieliśmy wtedy, że powrócimy, aby zamieszkać w Izraelu i będziemy mogli widzieć na własne oczy wypełniające się proroctwo, codziennie przez ostatnie 46 lat!

Ezech. 37:21-22 informuje nas, że Pan Bóg rozproszył naród żydowski, ale teraz On zgromadza ich z powrotem do Ziemi Izrael! Istnieje ponad sześćdziesiąt cztery proroczych zapisów dotyczących powrotu narodu żydowskiego do Izraela! Każdy z nich pokazuje dodatkowe szczegóły odnośnie tego zgromadzenia. Jest to dla mnie przywilejem, że mogę widzieć to „zgromadzanie” na żywo, każdego dnia podczas życia w Izraelu.

Izrael jest „boskim tyglem” dla żydów na całym świecie

Imigracja doprowadziła do ponad dziesięciokrotnego wzrostu populacji państwa Izrael od czasu jego powstania w 1948 i proces ten nadal postępuje. Ten napływ ludności z całego świata jest niewyobrażalnym obciążeniem dla naszych systemów miejskich i programów socjalnych. Jest to również ciężar dla całego państwa Izrael, które usilnie stara się znaleźć dla tych drogich imigrantów miejsca do zamieszkania, szkoły dla ich dzieci i pracę dla nich samych, co uzupełnia strategiczny plan wzrostu Izraela.

Żydzi europejscy

W związku z tragedią, jaką były II Wojna Światowa oraz Holokaust, który miał miejsce w Europie, Żydzi przybyli z Niemiec, Austrii, Holandii, Francji, Węgier, Skandynawii oraz innych krajów Europy. Bogactwo i różnorodność kultur, które przybyły wraz z nimi, widać w całym Izraelu. Wielu „Ojców” państwa Izrael było imigrantami żydowskimi, którzy przeżyli Holokaust albo udało im się przed nim uciec. Przybyli oni i stworzyli wzorzec „Nowego Żyda” – przeciwieństwo stereotypu „Żyda z getta”. Nie byli oni już Żydami w obcej ziemi, zagrożonymi prześladowaniem lub śmiercią z powodu swojej narodowości. Syjonizm oraz Izrael wykreowali Żydów zdeterminowanych, mieszkających w swej własnej ziemi, niezależnych i budujących kwitnący Izrael. Dziś wielu Izraelitów, którzy budzą się codziennie w naszym pełnym życia państwie, są dziećmi, wnukami lub prawnukami imigrantów żydowskich, którzy albo przeżyli, albo udało im się uciec przed Holokaustem.

W listopadzie 1973 roku, kiedy Lev i ja przeprowadziliśmy się do Izraela, mieszkaliśmy w kibucu Beit Oren, leżącym na górze Karmel, powyżej Hajfy. Uczyliśmy się tam języka hebrajskiego razem z wieloma Żydami, którzy przybyli do Izraela na statkach takich jak „Exodus”, lub drogą lądową. Mieszkaliśmy blisko miasta Naharijja w północnej części wybrzeża Izraela, które w większości było zamieszkane przez Żydów niemieckich. Przybyli tam oni zanim założone zostało państwo Izrael. Naharijja było jedynym miastem w Izraelu, w którym koniec II Wojny Światowej był ogłoszony w języku niemieckim.

Jako Chrześcijanka, która mieszka w Izraelu, jestem cały czas zachwycona każdym dniem w tym cudownym kraju, nawet podczas wykonywania – skądinąd przyziemnych – czynności codziennego życia. Jestem podekscytowana mogąc widzieć Żydów powracających do Izraela. Zauważam wypełnianie się proroctw kilka racy w ciągu każdego dnia, kiedy widzę nowych Żydów, którzy przybyli z różnych zakątków świata. Widzimy ich w busach, w sklepach spożywczych, na chodnikach! Czytamy w gazetach artykuły ich dotyczące, a w wiadomościach telewizyjnych oglądamy ich wzruszające świadectwa!

Żydzi z państw arabskich

Przybywają do nas Żydzi, którzy pochodzą z państw arabskich, gdzie wielu żyło od setek lat. Ponad 700.000 tych Żydów pochodzi z państw arabskich otaczających Izrael. Zostali oni dosłownie „wyrzuceni” ze swych ojczystych krajów, gdy w 1948 r. zostało założone państwo Izrael. Z chwilą wygnania z arabskich krajów, stracili swoje domy, firmy i pracę. Przybyli do Izraela nie posiadając zbyt wiele, zmagając się z trudnościami; natomiast drzwi Izraela były dla nich otwarte z miłością, jak dla bliskich powrających do domu.

Ci mówiący po arabsku Żydzi również przynieśli ze sobą swoją kulturę i kuchnię. Społeczność, w której teraz mieszkam, przyjmuje Żydów z Maroka, Tunezji oraz Libii. Ci ludzie przywieźli ze sobą bogaty i żywy styl życia (oraz kuchnię).

Żydzi z Rosji

Do tego „tygla” przybyli w 1990 r. Żydzi rosyjscy. Zostali oni „wypuszczeni” z istniejącego wówczas Związku Radzieckiego i w rezultaci Izrael został obdarzony wieloma wyedukowanymi imigrantami: doktorami, naukowcami, muzykami, itp. W mojej klinice, mój lekarz rodzinny jest Rosjaninem, tak samo, jak wielu innych lekarzy w miejscowych szpitalach.

Jednym z dowodów na istnienie izraelskiego „tygla” jest to, że opakowania jedzenia sprzedawanego w sklepie muszą być opisane w kilku językach po to, aby mogli zrozumieć je imigranci: hebrajskim, arabskim, rosyjskim, a czasem nawet angielskim. Żydzi rosyjscy mają wielki wpływ na codzienne życie w Izraelu, a ich wpływ rozszerzył się również na politykę, ponieważ mają oni teraz własną partię w izraelskim Knesecie.

Żydzi z Etiopii

Żydzi z Etiopii zaczęli przybywać do Izraela w tym samym czasie, co Żydzi rosyjscy. Zdecydowanie różnili się oni od Żydów z Rosji w tym, że musieli nadrobić zaległości i dopasować się do bieżącej epoki. Przyjechali do nowoczesnego społeczeństwa izraelskiego, którego sposób życia był im całkowicie obcy. Na przykład: dlaczego drzwi wejściowe w hotelach i sklepach spożywczych otwierają się, kiedy stanie się naprzeciw nich? Dlaczego z fontanny miejskiej wciąż leje się woda? Dlaczego nie mogą dosięgnąć i dotknąć osoby, którą widzą w telewizji?

Obecnie, ponad 20 lat później, widzimy dzieci tamtych etiopskich imigrantów pracujące w specjalistycznych zawodach albo na wiodących pozycjach w rządzie. Mieszkająca w moim sąsiedztwie młoda Etiopka pracuje w naszej klinice. Inna młoda Etiopka ostatnio wygrała konkurs Miss Izraela.

Żydzi z innych krajów

Obecnie widzimy wielu anglojęzycznych Żydów powracających do Izraela z USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Południowej Afryki i Anglii. Żydzi ze wszystkich krajów Ameryki Południowej codziennie przeprowadzają się do Izraela. Każdy z nich przywiezie ze sobą indywidualny styl życia i doda nowy wymiar do naszego życia w Izraelu. Ci drodzy imigranci są witani przez Izrael z otwartymi ramionami.

Żydzi, którzy są uważani za „zaginione plemiona”, są odnajdywani w różnych częściach Indii oraz w Chinach. Jednak w Bożych oczach, ci ludzie nie byli zaginieni; jeśli Pan Bóg zechce, zostaną oni ponownie zebrani.

Podczas jazdy busem po Tyberiadzie, jednego dnia mogę siedzieć obok Żyda z kraju arabskiego, a w kolejnych dniach – obok Żydów z Rosji, Ameryki, Francji – skądkolwiek. Tak właśnie wygląda codzienność oraz ciągle zmieniająca się mozaika, którą obserwuję gdy mieszkam w Izraelu!

Wraz z powrotem Żydów „spośród pogan” do Izraela, trafia do nas ich unikalny sposób życia: mieszanka kultury, muzyki, kuchni oraz zapału do życia. Kto by pomyślał, że widok znaku „McDonald’s” w Izraelu będzie wskazywał na wypełnianie się tego, że ludzie powracają do swojej ziemi! Ale to jest właśnie cud codziennego życia w Izraelu tak, jakby dane nam było „chodzić widzeniem” używając naszego „proroczego wzroku”. Wierzymy wciąż Bogu i ufamy w wypełnianie się Jego rozwijającego się proroczego planu, który przemienia tą cudownie pobłogosławioną Ziemię Obiecaną – Izrael!