The Herald
nr 2020/3

Na początku

Cud Izraela

Wydanie, które trzymacie w rękach, upamiętnia 72 rocznicę odrodzenia Państwa Izrael i omawia 37 rozdział Księgi Ezechiela o Dolinie Wyschłych Kości. Artykuły opisują siedem etapów tego proroctwa, które stanowią strukturę czasową wszelkich zapisów biblijnych dotyczących odrodzenia Izraela.

„Przypowieść o Drzewie Figowym” omawia piękne lekcje wypływające z proroctwa Jezusa, które wypełnia się w naszych czasach. Opisuje znaczenie tego proroctwa na przestrzeni dwóch wieków i pokazuje, że odrodzenie Izraela ma miejsce w czasie niewidzialnej obecności Chrystusa.

„Słowo Pana do kości” to rozważania na temat tego, jak Boże słowo o odrodzeniu Izraela  zostało dane Jezusowi oraz zatwierdzone przez Pana Boga poprzez zaprzysiężone przymierze opisane w 54 rozdziale Księgi Izajasza.

„Głos i szum” to artykuł opisujący geopolityczne posunięcia wśród potężnych narodów, które zapewniły Żydom prawne i ekonomiczne możliwości powrotu do Ziemi Obiecanej. Omawia on również działania Szatana mające na celu zniweczenie żydowskiego „Alija”, jak również opatrzności Bożej.

„Zbliżenie się kości” to rozważania pokazujące obraz doliny suchych kości, które zagłębiają się w natchnioną dynamikę biblijnego syjonizmu, zaproponowaną przez pastora Russella, oraz świeckiego syjonizmu zapoczątkowanego przez Teodora Herzla. W jaki sposób te dwie filozoficzne płaszczyzny zbliżyły do siebie Żydów w społeczność i na ich Ziemi?

„Ścięgna i ciało” odkrywa historyczne świadectwa dotyczące wzrostu i spadku wpływu wśród czołowych narodów świata, zmierzającego do przyspieszenia wypełnienia się Słowa Bożego. Opis rozpoczyna się nawiązaniem do historii Imperium Osmańskiego pod rządami Turków, a następnie prowadzi przez historię Brytyjskiego Mandatu nad Palestyną, poprzedzającego powstanie Izraela jako Narodu Wybranego.

„Proroctwo do ożywczego tchnienia z czterech wiatrów” opisuje pewien szczegół dotyczący przerwy w proroczej relacji, pomiędzy okryciem ciałem a wstąpieniem w nie ożywczego tchnienia. Jakich znaków powinniśmy szukać, jeżeli ten czas jest tuż przed nami?

„Tchnij na tych zabitych” to tytuł artykułu omawiającego zakończenie proroctwa Ezechiela i wydarzenia poprzedzające zawarcie przez Izrael Nowego Przymierza z Bogiem.

„Świadectwo: Pogląd mieszkańców Izraela na wypełniające się proroctwa” to osobiste refleksje na temat wszystkich pięknych proroctw dotyczących budowania przez Żydów swojego narodu i społecznych doświadczeń, jakie nie mają sobie równych. Nasz drogi brat Tim Thomassen zainspirował do napisania tego artykułu swoją przyjaciółkę i siostrę Havę Bausch, dwa miesiące przed swą śmiercią.

Ufamy, że rozważania nad „Cudem Izraela” wzmocnią Waszą wiarę.red