The Herald
nr 2020/2

Na początku

Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa

Pamiątka śmierci naszego Pana jest jedną z dwóch ceremonii, o które Jezus poprosił swoich naśladowców; drugą jest chrzest. Każdego roku zastanawiamy się nad wyjątkowymi próbami i doświadczeniami, które dotknęły Jezusa w ostatnim tygodniu Jego życia. Powinno to pomóc nam w odnowie naszych ślubów poświęcenia w Jego służbie, w odnowie naszych zobowiązań do podążania Jego śladami.

„Wspaniałe wybawienie” to artykuł omawiający początki święta Paschy w narodzi Izraelskim w Egipcie. Tamto pokolenie nie zachowało ducha pierwszej Paschy, w związku z czym nikt spośród nich, za wyjątkiem Lewitów i dwóch szpiegów wiernych obietnicom Bożym, nie mógł wejść do Ziemi Obiecanej. My, którzy poświęcamy się sprawie Chrystusa, powinniśmy co roku odnawiać nasze zobowiązanie, upamiętniając śmierć Jezusa.

„Szymon Cyrenejczyk” to rozważania nad wydarzeniem zapisanym przez trzech ewangelistów; historią w której jeden człowiek został wybrany z tłumu, aby pomóc Jezusowi w niesieniu krzyża na Golgotę. Za pomocą trzech pytań autor skłania nas do rozmyślań nad poświęceniem za naszych braci i sposobami niesienia im pomocy w ich chrześcijańskiej drodze.

„Sześć procesów, jedna noc” to tytuł artykułu opisującego nielegalność różnych procesów, którym Jezus został poddany w ostatnią noc swojego życia. Trzy procesy żydowskie i trzy rzymskie nie były zgodne z przyjętymi procedurami i nie doprowadziły do uznania Jezusa za winnego czynów karanych śmiercią. Ostatecznie tylko strach Piłata przed nazwaniem go zdrajcą Cezara zmusił go do zatwierdzenia decyzji o ukrzyżowaniu.

„Kwestie pamiątki” odnoszą się do tego znaczenia  chleba i kielicha, symboli z których korzystamy w czasie obchodzenia pamiątki śmierci Naszego Pana. Jezus powiedział: „czyńcie to na moją pamiątkę”. Apostoł Paweł rozwinął tę kwestię, omawiając nasz wspólny udział w tym wydarzeniu. Autor analizuje błędne postrzeganie tego zagadnienia wynikające z niedoskonałego przekładu tekstu biblijnego i daje pewne rady dotyczące naszych własnych cierpień ze względu na Chrystusa. „Niezwykłe rozmyślania” to artykuł o tym, w jaki sposób noc Pamiątki różni się od każdej innej nocy w roku i jak powinna ona skłonić nas do zwrócenia naszych myśli ku cierpieniu i wierności ofiary naszego Pana. Osobista perspektywa cierpienia Jezusa przedstawionego w komercyjnym filmie „Pasja” jest wizualnym wzmocnieniem przekazu związanego z ostatnią nocą naszego Pana. „Wejdź do swoich komnat” to zredagowana wersja artykułu dotyczącego Pamiątki, pochodzącego z 1928 roku. Są to rozważania nad słowami Izaj. 26:20:

„Wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów i zamknij swoje drzwi za sobą, skryj się na chwilkę, aż przeminie gniew!”

Kierownictwo Pastoral Bible Institute  oraz Redakcja magazynu The Herald będą pamiętać w swych modlitwach o wszystkich czytelnikach naszego magazynu oraz o tych, którym drogi jest „okup za wszystkich”, prosząc Boga o błogosławieństwa dla nich w tym szczególnym okresie Pamiątki.