Nauka a tradycja

Wnioski z nauki

Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię – 1 Moj. 1:1.

Początek wszechświata: w 1 Moj. 1:1 mamy wskazane, że Bóg stworzył niebo i ziemię. Następnie, opis sześciu dni stworzenia rozpoczyna się od słów: „I rzekł Bóg …”. Tym samym, wiek wszechświata może być datowany, zgodnie z dostępnymi dowodami, nawet na 13,75 miliarda lat.

Jeżeli pozbawiona życia ziemia uległa zestaleniu 4,5 miliarda lat temu, pozostaje do określenia długość kolejnych „dni” stworzenia oraz to, czy siódmy „dzień” dobiegł końca.

Początek życia: Chociaż sama Biblia nie wyklucza możliwości pozaludzkiej ewolucji, odkrycia naukowe poddają ją w poważną wątpliwość:

Dlaczego nie ma oczywistych form przejściowych między poszczególnymi gatunkami? Dlaczego formy życia występują w zapisie geologicznym nagle i obficie?

Dlaczego teoria ewolucji musiała być dwukrotnie zmieniana, z wersji „zmian” przez „mutacje” do „przerywanej równowagi”,  w wyniku czego wygląda obecnie bardziej jak teoria specjalnej kreacji?

Kilka złożonych biologiczne podsystemów nie mogło ewoluować krok po kroku, ponieważ niekompletny podsystem nie jest efektywny w przyrodzie (zasada nieredukowalnej złożoności)?

Czy ewolucja nie narusza drugiej zasady termodynamiki? To dobrze sprawdzone prawo mówi, że losowość zwiększa się, a nie maleje. Jeśli ewolucja musi opierać się na założeniach sprzecznych ze sprawdzalnymi prawami, to czy nadal powinna być określana jako „nauka”?

Pochodzenie ludzi: Analiza obecnej stopy wzrostu światowej populacji (mierzonej od ok. 1650 roku) umożliwia ekstrapolację od siedmiu miliardów do zaledwie dwóch osób na przestrzeni nie więcej niż 6000 lat. Gdyby podobne założenia zastosować do okresu dawniejszego o zaledwie 1000 lat, wówczas na ziemi mieszkałoby obecnie ponad 200 miliardów ludzi!

Historia lingwistyki dowodzi, że wszystkie języki świata (ponad 6000) pochodzą z jednego języka. Jeżeli zapis 1 Moj. 10 dowodzi, że w czasach Mojżesza (tj. ok. 3600 lat temu) funkcjonowało około 70 języków, to wynika z tego, że ok. 7200 lat temu funkcjonował prawdopodobnie jeden język.

Badania stopnia mutacji DNA prowadzą do wniosku, że ostatni, wspólny męski przodek wszystkich dzisiejszych ludzi żył w okresie między 3000 a 30000 lat temu. Z kolei ostatni żeński przodek wszystkich dzisiejszych ludzi żył w okresie między 6000 a 7000 lat temu (± 2000).

Szansa na samorzutne rozwinięcie się funkcjonującego białka w pierwotnym środowisku nie są większe niż 1 do 10164. Szansa, że w ten sposób rozwinęło się co najmniej 250 takich białek, koniecznych do zbudowania prostej, żyjącej komórki, wynosi jeden do (10164)250 = 1041,000. Z kolei całkowita liczba reakcji, jaka miała szansę zaistnieć w całej historii wszechświata wynosi zaledwie 10140  (Stephen C. Meyer, Signature in the Cell, 2009).

Stwierdzenia takie jak: „Nie potrzebujemy liczb, aby wykazać ewolucję” oznaczają, że ​​przynajmniej niektórzy ewolucjoniści zdają sobie sprawę z tego, że jak zaczną mówić o liczbach, to ich argumenty nie ostaną się.

DNA zawiera dziesiątki milionów bitów istotnych cech i informacji (a prawdopodobnie są ich nawet miliardy). Prawo naturalne nie jest w stanie wytworzyć takich określonych informacji, a przypadek mógłby wyprodukować mniej niż 500 bitów informacji w ciągu całej historii wszechświata. Jedynym znanym źródłem konkretnych informacji jest inteligentny projekt (Meyer, op.cit. Wszystkie działania: 10141 = 2468 <2500, co stanowi 500 bitów).