The Herald
nr 2011/2

Pięć zapisów

Podstawa dla pięciu różnych brzmień manuskryptów z zapisem 1 Kor. 15:51,52 jest następująca:

(a) „Wszyscy zaśniemy, ale nie wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili”

 • Synaicki, manuskrypt z połowy IV wieku
 • Kodeks Efrema, C, manuskrypt z V wieku
 • Aleksandryjski, A, manuskrypt z wczesnego V wieku
 • 1739, X wiek, najlepsza minuskuła w listach
 • 33, minuskuła z IX wieku, dobry zwłaszcza w pismach Pawła
 • 0243, dobrej jakości manuskrypt uncjalny, X wiek
 • wersja ormiańskia, V wiek

(b) „Wszyscy zostaniemy wzbudzeni, ale nie wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili”

 • Łacińska Wulgata, Kodeks Bezy, D, VI wiek. Ten dokument jest najwyraźniej zniekształceniem poprzedniego, prawdopodobnie przez Marcjona, ok. 130 r. n.e.

(c) „Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili”

 • Watykański 1209, B
 • 81, wersje koptyjskie
 • 575 pomniejszych greckich manuskryptów

(d) „Nie wszyscy zaśniemy ale i nie wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili”

 • p46, ok.. 200 r.n.e., Chester Beatty Biblical Papyrii. Ten zapis jest potwierdzony przez najstarszy manuskrypt lecz niewiele poza nim, aby można było to brzmienie uznać za oryginalne.

(e) „Wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili”

 • Sześć lub siedem słabych greckich manuskryptów. Ten zapis nie ma praktycznie żadnego wiarygodnego poparcia i w związku z tym należy go odrzucić.

Wysokiej jakości greckie manuskrypty wspierają brzmienie (a) przed (c) stosunkiem trzy do jednego (co więcej, manuskrypt Watykański 1209 nie przeważa nad Synaickim i Kodeksem Efrema w zakresie listów św. Pawła). W związku z tym, należy przyjąć brzmienie (a) jako zapis oryginalny.