The Herald
nr 2011/2

Na początku

Znaczące szczegóły

„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości” (2 Tym. 3:16).

Pismo Święte zostało nam przekazane pod kierownictwem najwspanialszego umysłu, jaki można sobie wyobrazić. Tym bardziej warto zwracać uwagę na zawarte w nim szczegóły. Być może nie wszystkie z nich są równie istotne, ale większość jest znaczących. W niniejszym wydaniu będziemy rozważać niektóre z tych szczegółów i znaczenie, jakie zdaje się być w nich zawarte.

Pierwszy artykuł to ogólne spojrzenie na nadzieję niebiańskiej chwały we właściwym czasie; chwały która stała się już udziałem większości Ciała Chrystusowego, a której wyczekują „ci, którzy pozostali przy życiu”. „Gdyby tak nie było” to słowa naszego Pana, który w ten sposób chciał zaszczepić nam ufność w te wielkie obietnice, które należą do nas.

W czasie Pamiątki, nasze myśli częściej niż zwykle dotyczą cierpień naszego Mistrza. Jedne z Jego ostatnich słów z krzyża „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” zawierają w sobie sens cierpień, jakie przechodził. To sformułowanie oraz jego znaczenie jest przedmiotem rozważań zawartych w artykule „Opuszczony przez Boga?”.

Artykuł „Człowiek bezprawia” pokazuje, że określenie to używane jest przez lepsze greckie manuskrypty dla określenia bardziej popularnego sformułowania „człowiek grzechu”. Wyjaśnia również dlaczego sformułowanie wybrane przez św. Pawła w lepszy sposób oddaje jego myśl oraz wskazuje na związane z nim proroctwa.

„Czy  wszyscy Chrześcijanie zasną w śmierci?” Tak. Musimy tutaj umrzeć, jeżeli chcemy być podniesieni w chwale. Artykuł ten wykazuje, że wniosek taki wypływa z analizy lepszych greckich manuskryptów, a także wskazuje na różnicę, jaka zachodzi w przypadku świętych którzy umarli przed żniwem a tymi, którzy umierają w czasie żniwa.

Kolejne dwa artykuły, „Melchizedek” oraz „Baranek w gęstwinie”, omawiają pewne szczegóły znanych historii ze Starego Testamentu, które wskazują na interesujące aspekty służby Jezusa w stosunku do nas. Ostatni artykuł, „Podzielcie go między siebie”, wskazuje, że zgodnie z zapisem ewangelisty Łukasza w czasie ostatniej wieczerzy wspomniane były dwa kielichy i omawia ich symbolikę.

Mamy nadzieję, że te istotne szczegóły będą interesujące i wartościowe dla naszych czytelników, wnikliwie rozważających znaczenie Słowa Bożego.