The Herald
2005/4

Bunt Absaloma

Wtedy król zadrżał i wstąpiwszy do górnej komnaty nad bramą, zaczął płakać. I chodząc tam i z powrotem tak Wtedy król zadrżał i wstąpiwszy do górnej komnaty nad bramą, zaczął płakać. I chodząc tam i z powrotem tak wołał: Synu mój, Absalomie! Synu mój, s czytaj
The Herald
2005/4

Dziewięciu mężczyzn w życiu Batszeby

Jest to Batszeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetejczyka. - 2 Sam. 11:3 Obraz naszego życia często nakreś Jest to Batszeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetejczyka. - 2 Sam. 11:3 Obraz naszego życia często nakreślany jest przez osoby znajdujące się wok czytaj
The Herald
2005/4

Saul, Jonatan i Dawid

Dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida, i umiłował go Jonatan jak siebie samego. - 1 Sam. 18:1 Zanim I Dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida, i umiłował go Jonatan jak siebie samego. - 1 Sam. 18:1 Zanim Izrael otrzymał pierwszego króla, "czynil czytaj
The Herald
2005/4

Gwiazda Dawida, gwiazda Betlejem

Widzę go, lecz nie teraz, oglądam go, lecz nie z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izrael Widzę go, lecz nie teraz, oglądam go, lecz nie z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela, i roztrzaska skronie Moabu, ciemię ws czytaj
The Herald
2005/4

Dawid i Goliat

Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi: Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wys Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi: Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana Zastępów czytaj
The Herald
2005/3

Stojąc przed Cesarzem

A Paweł rzekł: Przed sądem cesarskim stoję, przed nim też powinienem być sądzony. - Dz.Ap. 25:10 Prawdo A Paweł rzekł: Przed sądem cesarskim stoję, przed nim też powinienem być sądzony. - Dz.Ap. 25:10 Prawdopodobnie nikt nie był równie wartościowy czytaj
The Herald
2005/3

Kwestia motywu

I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać; dla tych, którzy są pod Zakonem, jakobym był pod Zako I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać; dla tych, którzy są pod Zakonem, jakobym był pod Zakonem, chociaż sam pod Zakonem nie jestem, czytaj
The Herald
2005/3

Proroctwo Agabusa

A gdy to usłyszeliśmy, poprosiliśmy zarówno my, jak i miejscowi, aby nie szedł do Jerozolimy. - Dz.Ap. 21: A gdy to usłyszeliśmy, poprosiliśmy zarówno my, jak i miejscowi, aby nie szedł do Jerozolimy. - Dz.Ap. 21:12 Pod koniec swej trzeciej podróży m czytaj
The Herald
2005/3

Maria i Marta

Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego; Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. - Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego; Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. - Łuk. 10:42 W zapisie Ewangelii Łukasza  czytaj
The Herald
2005/3

Do Moabu i z powrotem

Studium 1 rozdziału Księgi Rut Betlejemska rodzina stanęła przed dylematem. W całej Judzie panował głód. Ws Studium 1 rozdziału Księgi Rut Betlejemska rodzina stanęła przed dylematem. W całej Judzie panował głód. Wszyscy mieszkańcy stanęli przed tym samym czytaj