Na Straży
1972/2

Generalna Konwencja – 1972

Każdorazowa Generalna Konwencja w Polsce budzi wśród Braterstwa żywe zainteresowanie. Jest to miła sposobność Każdorazowa Generalna Konwencja w Polsce budzi wśród Braterstwa żywe zainteresowanie. Jest to miła sposobność spotkania się z wieloma braćmi i siostra czytaj
Na Straży
1972/2

Echo z konwencji we Francji – 1971

(Lens) Drodzy w Panu Braterstwo. Pokój Warn w Imieniu Pańskim. Znów pragniemy podzielić się z Wami echem z Ucz(Lens) Drodzy w Panu Braterstwo. Pokój Warn w Imieniu Pańskim. Znów pragniemy podzielić się z Wami echem z Uczty Duchowej, jaka odbyła się przy końcu  czytaj
Na Straży
1972/2

Znajomość niekiedy sidłem

Dało się zauważyć niektóre złe skutki znajomości (wolności od przesądów itp.) w zdegradowanym świecie. WidzimyDało się zauważyć niektóre złe skutki znajomości (wolności od przesądów itp.) w zdegradowanym świecie. Widzimy, że wszystkie starania upadłych ludzi,  czytaj
Na Straży
1972/2

Pismo Święte

Wyłącznym tłem naszych rozważań jest, było i będzie tylko Słowo Boże – Słowo Prawdy – Biblia Święta! Pism Wyłącznym tłem naszych rozważań jest, było i będzie tylko Słowo Boże – Słowo Prawdy – Biblia Święta! Pismo Święte jest księgą, z którą żadna inna czytaj
Na Straży
1972/2

Pełna miłosierdzia i owoców dobrych

„Początkiem wszystkiego jest mądrość”. „Mądrość, która jest z góry najprzód czysta, potem spokojna, mierna, „Początkiem wszystkiego jest mądrość”. „Mądrość, która jest z góry najprzód czysta, potem spokojna, mierna, powolna, pełna miłosierdzia i owoców dob czytaj
Na Straży
1972/2

Ukaranie zazdrości i nienawiści

„Miłość jest długo cierpliwa, miłość nie zazdrości, miłość nie nadyma się, nie szuka swoich rzeczy, nie je „Miłość jest długo cierpliwa, miłość nie zazdrości, miłość nie nadyma się, nie szuka swoich rzeczy, nie jest porywcza do gniewu, nie myśli nic złe czytaj
Na Straży
1972/2

Kontrola nad językiem konieczna

„Powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego (bezpożytecznego lub szkodliwego), które by mówili ludzie, dadzą „Powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego (bezpożytecznego lub szkodliwego), które by mówili ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny”– Mat. 12:3 czytaj
Na Straży
1972/2

Wielkie miłosierdzie Boże

„Albowiem lepsze jest miłosierdzie twoje niż żywot, aby cię chwaliły wargi moje”– Psalm 63:4. Bóg jest pe „Albowiem lepsze jest miłosierdzie twoje niż żywot, aby cię chwaliły wargi moje”– Psalm 63:4. Bóg jest pełen dobroci i miłosierdzia ku wszelkiemu czytaj
Na Straży
1972/1

Echa z konwecji

Drodzy w Panu Bracia i Siostry! Łaska Wam i pokój niech będą dane od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystu Drodzy w Panu Bracia i Siostry! Łaska Wam i pokój niech będą dane od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdy dzień. Z łaski Ojca Niebiesk czytaj
Na Straży
1972/1

Gdzie jest skarb wasz

„Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze” – Łuk. 12:34. Jezus był otoczony rzeszą Żydów, z który „Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze” – Łuk. 12:34. Jezus był otoczony rzeszą Żydów, z których jeden, uznając Go za człowieka wpływo czytaj