Na Straży
nr 1989/3

Prorokuj przeciwko pasterzom

Samolubni pasterze pasą samych siebie, a nie owce – Prawdziwy pasterz przyjdzie – Szukanie rozproszonych owi Samolubni pasterze pasą samych siebie, a nie owce – Prawdziwy pasterz przyjdzie – Szukanie rozproszonych owiec – Pasienie trzody – Staranie o chore i słabe owce – Napominanie owiec samolubnych – Dawid będzie prawdziwym pasterzem – Jedna trzoda, jed czytaj
Na Straży
nr 1989/3

Brama Pana

„Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, a wejdę w nie i złożę dzięki Panu! Oto jest brama Pana, którą wejdą spr „Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, a wejdę w nie i złożę dzięki Panu! Oto jest brama Pana, którą wejdą sprawiedliwi” – Psalm 118:19-20. W proroczym psalmie Dawid jasno wyraża pragnienie swoje oraz wszystkich wierzących ludzi żyjących przed pie czytaj
Na Straży
nr 1989/3

Wniebowstąpienie Chrystusa

„I stało się, gdy im błogosławił, rozstał się z nimi i był niesiony w górę do nieba” – Łuk. 24:51. W pier „I stało się, gdy im błogosławił, rozstał się z nimi i był niesiony w górę do nieba” – Łuk. 24:51. W pierwszym wierszu Dziejów Apostolskich pisarz tej księgi ewangelista Łukasz łączy tę księgę z napisaną przez siebie Ewangelią. Wiersze drugi i t czytaj
Na Straży
nr 1969/4

Nie samym chlebem człowiek żyje – wiersz

Choć, Panie Jezu, wiesz, że trzeba Twym dzieciom powszechnego chleba I mógłbyś w jedno oka mgnienie ZamieniChoć, Panie Jezu, wiesz, że trzeba Twym dzieciom powszechnego chleba I mógłbyś w jedno oka mgnienie Zamienić w chleb tych gleb kamienie – Jednakże to się im nie stanie, Bo wolą Twą jest, Święty Panie, By za stół Ciebie zaproszono I więcej nad  czytaj
Na Straży
nr 1969/4

Echa z konwencji w Kętach

Drogo umiłowani w Panu Bracia i Siostry! Pokój Wam wszystkim, którzy stoicie przy Panu i w świętej prawdzie JeDrogo umiłowani w Panu Bracia i Siostry! Pokój Wam wszystkim, którzy stoicie przy Panu i w świętej prawdzie Jego! Po zimowej przerwie Bracia i Siostry się zgromadzili licznie na jednodniową ucztę duchową w wygodnej sali Miejskiej Straży Pożarnej w Kę czytaj
Na Straży
nr 1969/4

Echa z konwencji w Witanowicach

Drogo umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry! Łaska Wam i pokój niech będzie przez Pana naszego Jezusa ChrystDrogo umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry! Łaska Wam i pokój niech będzie przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dnia 8 czerwca bracia i siostry zgromadzili się w miejscowości Witanowice koło Wadowic, gdzie zamieszkuje tylko jedno Braterstwo, kt czytaj
Na Straży
nr 1969/4

Echa z konwencji w Ostricourt oraz generalnej konwencji we Flers (Francja)

Drogo umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie. Łaska i miłosierdzie Boże niech będą udziałem Waszych serc, a tDrogo umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie. Łaska i miłosierdzie Boże niech będą udziałem Waszych serc, a także radość i pokój wypływające z natchnienia kosztownych Słów Pańskich i Jego obietnic. Otóż z łaski Pana naszego mamy ten przywilej pod czytaj
Na Straży
nr 1969/4

Myśli i zdania

Nie słowa, ale moc serca i myśli czyni nas wymownymi.Nie słowa, ale moc serca i myśli czyni nas wymownymi. czytaj
Na Straży
nr 2005/1

Jerozolima – punkt zapalny

(Przeczytaj poprzedni rozdział) Brama Damasceńska, znajdująca się w murze północnym między Bramą Nową a Bra (Przeczytaj poprzedni rozdział) Brama Damasceńska, znajdująca się w murze północnym między Bramą Nową a Bramą Heroda, jest najbardziej imponującą bramą, jaką kazał wznieść Sulejman podczas budowy murów (537-1546). Masywność została tu misternie sp czytaj
Na Straży
nr 2005/1

Obłok się podniósł, więc wyruszyliśmy

Historia Zboru Krakowskiego od 1946 roku jest nieodłącznie związana z salą przy ulicy św. Filipa 13. Adres t Historia Zboru Krakowskiego od 1946 roku jest nieodłącznie związana z salą przy ulicy św. Filipa 13. Adres ten jest znany Badaczom Pisma Św. z całego chyba świata, którzy gościli w Zborze w czasie minionych prawie 60 lat. Wiele wspomnień wiąże się  czytaj