The Herald
nr 2008/4

Patriarchowie

Dał tedy Pan Izraelowi wszytkę ziemię, o którą przysiągł, że ją dać miał ojcom ich; i posiedli ją, a mieszka Dał tedy Pan Izraelowi wszytkę ziemię, o którą przysiągł, że ją dać miał ojcom ich; i posiedli ją, a mieszkali w niej - Joz. 21:43. Izrael jest wybranym przez Boga narodem, którego dziedzictwo sięga dwunastu pokoleń, a następnie Jakuba, Izaaka i A czytaj
The Herald
nr 2008/4

Na początku

Wiele z osób czytających te słowa pamięta dzień 14.05.1948 roku, gdy Dawid Ben-Gurion odczytywał tekst dekla Wiele z osób czytających te słowa pamięta dzień 14.05.1948 roku, gdy Dawid Ben-Gurion odczytywał tekst deklaracji ustanawiającej Państwo Izrael. Ci, którzy zdawali sobie sprawę z ogromnej wrogości krajów ościennych wobec nowo powstałego państwa, sp czytaj
The Herald
nr 2008/5

Prorocy Boży o przyszłości

Amos: "I odmienię los mojego ludu izraelskiego, tak że odbudują spustoszone miasta i osiedlą się w nich. NasadAmos: "I odmienię los mojego ludu izraelskiego, tak że odbudują spustoszone miasta i osiedlą się w nich. Nasadzą winnice i będą pić ich wino, założą ogrody i będą jeść ich owoce. Zaszczepię ich na ich ziemi; i nikt ich już nie wyrwie z ich ziemi, któ czytaj
The Herald
nr 2008/5

Woda życia

A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota - Obj. 22:17. Jakże piękni A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota - Obj. 22:17. Jakże pięknie brzmią słowa tego wersetu! Jako wnikliwi czytelnicy Pisma Świętego wierzymy, że wezwanie to znajdzie swe wypełnienie w Królestwie Chrystus czytaj
The Herald
nr 2008/5

Czasy restytucji

Aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyją Aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich - Dz. Ap. 3:20-21. Wersety te o czytaj
The Herald
nr 2008/5

Pragnienie wszystkich narodów

Poruszę wszystkie narody tak, że napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą - mówi Pa Poruszę wszystkie narody tak, że napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą - mówi Pan Zastępów - Agg. 2:7. Patrząc w przyszłość z nadzieją na niebiańską nagrodę, Chrześcijanie radują się z obietnicy błogosławieństwa dla świ czytaj
The Herald
nr 2008/5

Raj

I rzekł mu: Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju - Łuk. 23:43. Większość tłumaczy jest zgodnyc I rzekł mu: Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju - Łuk. 23:43. Większość tłumaczy jest zgodnych co do przełożenia powyższego wersetu z Greki, ale nie wszyscy. Nawet Benjamin Wilson w swym przekładzie Emphatic Diaglott tłumaczy te słow czytaj
The Herald
nr 2008/5

Doskonały człowiek i jego środowisko

Sprawię, że wytrysną rzeki na gołych miejscach i krynice wśród dolin, obrócę pustynie w kałuże wód, a ziemię Sprawię, że wytrysną rzeki na gołych miejscach i krynice wśród dolin, obrócę pustynie w kałuże wód, a ziemię suchą w źródła - Izaj. 41:18. Restytucja, odrodzenie i zmartwychwstanie to trzy różne słowa, jakie opisują dzieło i chwałę królestwa mesja czytaj
The Herald
nr 2008/5

Dzień sądu

Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom - Amos. 3:7. Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom - Amos. 3:7. Proroctwa Starego Testamentu dotyczą przede wszystkim narodu Izraelskiego, rozumianego jako północne królestwo składające się z dziesięciu czytaj
The Herald
nr 2008/5

Królestwo Chrystusa

Przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi - Mat. 6:10. Jednym z elementów Boże Przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi - Mat. 6:10. Jednym z elementów Bożego planu zbawienia, który pozostaje tajemnicą dla większości z ludzi, jest tysiącletnie Królestwo Chrystusa. Jezus wspomniał o tym Królestwi czytaj