Wędrówka
2021/6

Wspomnienia z kursu w Białogardzie

Dzięki łasce Bożej oraz gościnności zboru w Białogardzie w dniach 26-31 lipca zorganizowaliśmy kurs biblijny Dzięki łasce Bożej oraz gościnności zboru w Białogardzie w dniach 26-31 lipca zorganizowaliśmy kurs biblijny, dzięki czemu mogliśmy tworzyć wspólnie czytaj
Wędrówka
2021/6

Aser – radość

Zastanówmy się obecnie nad oczekiwanym, wypracowanym w wieku ewangelii charakterem popieczętowanych, którzy Zastanówmy się obecnie nad oczekiwanym, wypracowanym w wieku ewangelii charakterem popieczętowanych, którzy znajdą się w przyszłym Kościele Boga. Pr czytaj
Wędrówka
2021/6

Bohaterowie wiary – Daniel – cz.III

Trzej nieustraszeni Tym razem opowiemy historię z Księgi Daniela, w której sam Daniel nie występuje. Chodzi oTrzej nieustraszeni Tym razem opowiemy historię z Księgi Daniela, w której sam Daniel nie występuje. Chodzi o jego trzech bardzo dobrych znajomych, p czytaj
Wędrówka
2021/5

Ofiary

Ofiary Starego Testamentu nie są łatwym zagadnieniem dla współczesnego czytelnika Biblii. Trudność ich zrozu Ofiary Starego Testamentu nie są łatwym zagadnieniem dla współczesnego czytelnika Biblii. Trudność ich zrozumienia polega na różnym nazewnictwie w z czytaj
Wędrówka
2021/5

Ofiary śniedne

Spoglądając na piękno starotestamentowych obrazów, warto zwrócić uwagę na składane przez Żydów ofiary. NajważnSpoglądając na piękno starotestamentowych obrazów, warto zwrócić uwagę na składane przez Żydów ofiary. Najważniejszym ofiarniczym świętem był Dzień Po czytaj
Wędrówka
2021/5

Ofiara spokojna

Każdy wnikliwy badacz Pisma Świętego dobrze wie, że „grzeszników Bóg nie wysłuchuje” (Jan 9:31). Dlatego, aby Każdy wnikliwy badacz Pisma Świętego dobrze wie, że „grzeszników Bóg nie wysłuchuje” (Jan 9:31). Dlatego, aby Izrael mógł być w społeczności z Bogiem, czytaj
Wędrówka
2021/5

Nazaret

Miasto położone na wzgórzach będących przedłużeniem południowych gór Libanu. Znajdowało się w połowie drogi poMiasto położone na wzgórzach będących przedłużeniem południowych gór Libanu. Znajdowało się w połowie drogi pomiędzy Morzem Śródziemnym a Jeziorem Gal czytaj
Wędrówka
2021/5

Ofiara całopalna

Wszystko, co znajdujemy w Biblii jest dobre, pożyteczne do nauki, wykrywania wszelkich błędów, aby człowiek móWszystko, co znajdujemy w Biblii jest dobre, pożyteczne do nauki, wykrywania wszelkich błędów, aby człowiek mógł się Bogu podobać i do wszelkiej służb czytaj
Wędrówka
2021/5

Ofiara żywa

Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, mił Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba czytaj
Wędrówka
2021/5

Wspomnienia z kursu w Krakowie

W tym roku, dzięki błogosławieństwu Bożemu, miałem możliwość uczestnictwa w kursie biblijnym w Krakowie. Tem W tym roku, dzięki błogosławieństwu Bożemu, miałem możliwość uczestnictwa w kursie biblijnym w Krakowie. Tematem przewodnim kursu było Wtóre Przyjśc czytaj