The Herald
2004/3

Parousia

Jaki będzie znak twej parousia i końca świata? - Mat. 24:3, połączenie Greckie słowo parousia przyciąga uwa Jaki będzie znak twej parousia i końca świata? - Mat. 24:3, połączenie Greckie słowo parousia przyciąga uwagę wielu, ponieważ dotyczy powrotu Jezus czytaj
The Herald
2004/3

Czasy i Chwile

"Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi?" - Dz.A "Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi?" - Dz.Ap. 1:6 Ostatnim pytaniem, jakie uczniow czytaj
The Herald
2004/3

1874

"Błogosławiony ten, kto wytrwa i dożyje do tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni." Dan. 12:12 Wystarczy ws "Błogosławiony ten, kto wytrwa i dożyje do tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni." Dan. 12:12 Wystarczy wspomnieć datę 1874, a czytelnicy wiedzą,  czytaj
The Herald
2004/3

Ujrzy go wszelkie oko

"Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad ni "Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Am czytaj
The Herald
2004/3

Siódma Trąba

"I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w u "I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i czytaj
The Herald
2004/3

Koniec Świata

"A żniwo, to koniec świata." - Mat. 13:39. Zarówno w sensie dosłownym jak i symbolicznym, proces żniwa zwią "A żniwo, to koniec świata." - Mat. 13:39. Zarówno w sensie dosłownym jak i symbolicznym, proces żniwa związany jest z czynnością zbierania (w chwi czytaj
The Herald
2004/3

Powrót Chrystusa

Obietnica powrotu Chrystusa była motywującą inspiracją dla pierwszych uczniów: "A jeśli pójdę... przyjdę zno Obietnica powrotu Chrystusa była motywującą inspiracją dla pierwszych uczniów: "A jeśli pójdę... przyjdę znowu" (Jan 14:3). "Ten Jezus, który od was czytaj
The Herald
2004/2

Izajasz 19

"Biada tym, którzy zstępują do Egiptu po pomoc, polegają na koniach i ufność pokładają w wozach wojennych, ż "Biada tym, którzy zstępują do Egiptu po pomoc, polegają na koniach i ufność pokładają w wozach wojennych, że liczne, i w jeźdźcach, że bardzo silni czytaj
The Herald
2004/2

Łokieć Królewski

Miara egipskiego Łokcia Królewskiego (ŁK) została bez wątpienia wykorzystana przy budowie Wielkiej Piramidy. Miara egipskiego Łokcia Królewskiego (ŁK) została bez wątpienia wykorzystana przy budowie Wielkiej Piramidy. Jego długość, wynoszącą ok. 0,52 - 0,53 czytaj
The Herald
2004/2

Komora Króla

Pięknie wzniesiona jest rozkosz całej ziemi, Góra Syjon, na krańcach północnych, miasto Króla Wielkiego. - P Pięknie wzniesiona jest rozkosz całej ziemi, Góra Syjon, na krańcach północnych, miasto Króla Wielkiego. - Ps. 48:3 Komnata Króla przyciąga uwagę czytaj