Na Straży
2020/2

Echo z Konwencji

9 czerwca i 27 października 2019 Dzięki łasce Najwyższego w roku 2019 dwukrotnie mieliśmy możliwość uczestn 9 czerwca i 27 października 2019 Dzięki łasce Najwyższego w roku 2019 dwukrotnie mieliśmy możliwość uczestniczyć w konwencjach zorganizowanych w Wi czytaj
Wędrówka
2020/2

Jeden Pan

Według danych statystycznych zdecydowana większość Polaków określa siebie jako chrześcijan. Moglibyśmy więc naWedług danych statystycznych zdecydowana większość Polaków określa siebie jako chrześcijan. Moglibyśmy więc na tej podstawie stwierdzić, że prawie wsz czytaj
Wędrówka
2020/2

Cezarea

Miasto portowe wybudowane z rozkazu Heroda Wielkiego w latach 22-10 p.n.e. Była to rzymska stolica Judei, a taMiasto portowe wybudowane z rozkazu Heroda Wielkiego w latach 22-10 p.n.e. Była to rzymska stolica Judei, a także oficjalna siedziba namiestników rzym czytaj
Wędrówka
2020/2

Jeden Bóg, Ojciec wszystkich

Podejrzewam, że niezależnie od tego, czy systematycznie czytasz Pismo Święte, czy masz z nim styczność okazj Podejrzewam, że niezależnie od tego, czy systematycznie czytasz Pismo Święte, czy masz z nim styczność okazjonalnie, to sformułowanie „Jeden Bóg, Oj czytaj
Wędrówka
2020/2

Siedem filarów jedności

Jedność naśladowców Jezusa była istotnym elementem modlitwy arcykapłańskiej w ogrójcu (Jan 17:21). Werset ten Jedność naśladowców Jezusa była istotnym elementem modlitwy arcykapłańskiej w ogrójcu (Jan 17:21). Werset ten jest głównym motywem działania na rzecz  czytaj
Chrzest w śmierć
Wędrówka
2020/2

Chrzest w śmierć

Na świecie funkcjonuje wiele rodzajów chrztu. Cześć z nich jest przez zupełne zanurzenie w wodzie, a część przNa świecie funkcjonuje wiele rodzajów chrztu. Cześć z nich jest przez zupełne zanurzenie w wodzie, a część przez oblanie lub pokropienie wodą. W Bi czytaj
Wędrówka
2020/2

Błogosławieni, którzy…

Sprawiedliwość – słuszność, prawda, podstawa i grunt Bożej stolicy (Psalm 89:15; Rzym. 1:16-18). Rzym Sprawiedliwość – słuszność, prawda, podstawa i grunt Bożej stolicy (Psalm 89:15; Rzym. 1:16-18). Rzym. 3:10 – nie ma żadnego sprawiedliwego,  czytaj
Wędrówka
2020/2

Bohaterowie wiary – Enoch

Wiarą Enoch jest przeniesiony, aby nie oglądał śmierci […], miał świadectwo, że podobał się Bogu – Hebr. 11: Wiarą Enoch jest przeniesiony, aby nie oglądał śmierci […], miał świadectwo, że podobał się Bogu – Hebr. 11:5. W artykule na temat Abla napisałem czytaj
Na Straży
1964/2

Sprawozdanie

Już od dość dawna czynione były starania, by odwiedzić Braci i Siostry w USA. Przywilej ten jako drugiemu z Już od dość dawna czynione były starania, by odwiedzić Braci i Siostry w USA. Przywilej ten jako drugiemu z kolei został mi udzielony w ubiegłym rok czytaj