Na Straży
1975/3

Z niwy młodzieżowej

Kozy k. Bielska-Białej, 9.02.1975 r. Po raz pierwszy o pracy młodzieżowej na Górnym Śląsku pisaliśmy w naszymKozy k. Bielska-Białej, 9.02.1975 r. Po raz pierwszy o pracy młodzieżowej na Górnym Śląsku pisaliśmy w naszym pisemku w roku 1970 (NA STRAŻY NR 2/70) czytaj
Na Straży
1975/3

O prawa człowieka

W dniu 10 XII 1973 r. minęło 25 lat, kiedy Trzecia Sesja Ogólnego Zgromadzenia Organizacji Narodów Zjednoczo W dniu 10 XII 1973 r. minęło 25 lat, kiedy Trzecia Sesja Ogólnego Zgromadzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych, obradująca w Paryżu, uchwaliła Pow czytaj
Na Straży
1975/3

Obmowa – wścibstwo – tajemniczość

„Nie mówcie źle o nikim”. „Żaden z was niech nie cierpi jako w cudzy urząd się wtrącający”. „Szczerymi będąc „Nie mówcie źle o nikim”. „Żaden z was niech nie cierpi jako w cudzy urząd się wtrącający”. „Szczerymi będąc w miłości” – Tyt. 3:2; 1 Piotra 4:15; E czytaj
Na Straży
1975/3

Uprzejmy pan i dobry sługa

„Jako ma litość ojciec nad dziatkami, tak ma litość Pan nad tymi, którzy się go boją” – Psalm 108:13. Z „Jako ma litość ojciec nad dziatkami, tak ma litość Pan nad tymi, którzy się go boją” – Psalm 108:13. Związek pomiędzy panami a sługami w dawny czytaj
Na Straży
1975/3

Tego żąda Bóg

„Będziesz tedy miłował Pana Boga twego ze wszystkiego serca twego i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszys „Będziesz tedy miłował Pana Boga twego ze wszystkiego serca twego i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej siły twojej” – 5 Mojż. 6:5. Pon czytaj
Na Straży
1975/2

Echa z Konwencji

FLERS I LENS-NOUMEA FRANCJA Drogo umiłowani w Panu Bracia i Siostry! Łaska, pokój i błogosławieństwo Boże nieFLERS I LENS-NOUMEA FRANCJA Drogo umiłowani w Panu Bracia i Siostry! Łaska, pokój i błogosławieństwo Boże niechaj przebywa z Wami na każdy dzień i na czytaj
Na Straży
1975/2

Modlitwa dra L. L. Zamenhofa – wiersz

Siedemdziesiąt lat temu tj. w 1905 roku odbył się w Boulogne sur Mer I Międzynarodowy Kongres Esperantystów. DSiedemdziesiąt lat temu tj. w 1905 roku odbył się w Boulogne sur Mer I Międzynarodowy Kongres Esperantystów. Dr Zamenhof, twórca tego nowo wypracowane czytaj
Na Straży
1975/2

Wtóre przyjście

Nauka o wtórym przyjściu naszego Pana wydaje się niektórym być wymysłem Badaczy Pisma Świętego, a w szczegól Nauka o wtórym przyjściu naszego Pana wydaje się niektórym być wymysłem Badaczy Pisma Świętego, a w szczególności Pastora C. T. Russella. Złośliwi k czytaj
Na Straży
1975/2

Chwała Boża – cz. II

część I „Oto rozkoszą moją jest czynić wolę twoją, o Boże mój, gdyż zakon twój jest w sercu moim” – Psalmczęść I „Oto rozkoszą moją jest czynić wolę twoją, o Boże mój, gdyż zakon twój jest w sercu moim” – Psalm 40:8-9. „Będąc posłuszny aż do śmierci czytaj
Na Straży
1975/2

Zmartwychwstanie

„Będzie zmartwychwstanie i sprawiedliwych, i niesprawiedliwych” – Dzieje Ap. 24:15. Zmartwychwstanie! Co „Będzie zmartwychwstanie i sprawiedliwych, i niesprawiedliwych” – Dzieje Ap. 24:15. Zmartwychwstanie! Co za wspaniałe słowo! Jaką siłę sugestii m czytaj