The Herald
nr 2010/5

Jezus to Chrystus

Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto poda Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna. (…)Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje tego, który go zrodził czytaj
The Herald
nr 2010/5

Dziś w proroctwach

I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich - 1 Moj. 1:27. Na początku roku 2010, kobiety po raz pierwszy stanowiły większość siły roboczej w Stanach Zjednoczonych. W czasie ostatn czytaj
The Herald
nr 2010/5

Czego nie wolno myśleć

„Wam zaś, (…)  którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam: Nie nakładam na was innego „Wam zaś, (…)  którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam: Nie nakładam na was innego ciężaru” - Obj. 2:24. Chrześcijanin w pewne rzeczy musi wierzyć, aby być Chrześcijaninem, lecz w pewne kwestie wierzyć mu nie wolno.  czytaj
The Herald
nr 2010/5

Doktryny serca

„A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza” - Dz. Ap. 4:32. Aby zrozumieć doktryny „A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza” - Dz. Ap. 4:32. Aby zrozumieć doktryny serca, musimy zrozumieć kim jest jedyny prawdziwy i żywy Bóg. W miarę poznawania tych nauk, powinno zmieniać się nasze życie. „Głosimy tedy, czytaj
The Herald
nr 2010/5

Mieć staranie

A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewie A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego - 1 Tym. 5:8. Werset powyższy jest zaskakującą w swej naganie dla tych Chrześcijan, którzy nie troszczą się o swych domowników. W czytaj
The Herald
nr 2010/5

Walka z grzechami umysłu i rąk

Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, a Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, zaś chciwcy, ani pijacy, zaś oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą - 1 Kor. 6:9-10. Jawne zaś są uczynki czytaj
The Herald
nr 2010/5

Ujarzmić język

Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna - Jak. 1:26. Powyższy fragment odnosi się do poświęconych wierzących, którzy zobowiązali się iść śladami Mistrza, czyl czytaj
The Herald
nr 2010/5

Szanuj Boże przysięgi

Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiągł na si Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiągł na siebie samego - Hebr. 6:13. Chociaż niektóre pożyteczne doktryny nie zostały wyraźnie określone jako niezbędny wymóg, aby stać się Chrześci czytaj
The Herald
nr 2010/5

Pomocne doktryny

 Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie - Jan. 13:17. Nie wsz  Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie - Jan. 13:17. Nie wszystkie pożyteczne nauki znajdujące się w Biblii określone są jako obowiązkowe, choć wiele osób je za takie uznaje. Chociaż Chrześcijanin nie czytaj
The Herald
nr 2010/5

Nauczanie prorockie

Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pocho Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. 2 Piotr. 1:19 Nauki jakie płyną z  czytaj