Na Straży
1978/5

Mitologia a Biblia – cz.VIII

część VII Żydzi i mahometanie także pragnęli bardzo, aby ich chowano w tej dolinie, ponieważ wierzyli, że zmaczęść VII Żydzi i mahometanie także pragnęli bardzo, aby ich chowano w tej dolinie, ponieważ wierzyli, że zmartwychwstanie i sąd ostateczny odbywać s czytaj
Na Straży
1978/5

Wtóra obecność Chrystusa i żniwo

„Jaki będzie znak twojej obecności i zakończenie tego wieku” – Mat. 24:3 (Emph. Diaglott). Ten zwrot rzuc „Jaki będzie znak twojej obecności i zakończenie tego wieku” – Mat. 24:3 (Emph. Diaglott). Ten zwrot rzuca światło na związek pomiędzy obecnością czytaj
Na Straży
1978/5

Pożądanie wszystkich narodów

„Ziemia będzie napełniona znajomością Pańską tak, jako morza wodami napełnione są” – Izaj. 11:9. Z pewnoś „Ziemia będzie napełniona znajomością Pańską tak, jako morza wodami napełnione są” – Izaj. 11:9. Z pewnością nasz tematowy tekst nie został jeszc czytaj
Na Straży
1978/4

Echo z konwencji

Flers, dnia 1.04.1978 Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry! Łaska i pokój Boży, który przewyższa wszelkFlers, dnia 1.04.1978 Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry! Łaska i pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum ludzki, niech ustawicznie strzeż czytaj
Na Straży
1978/4

Wiązanie Mocarza

„Nikt nie może sprzętu mocarzowego wszedłszy do domu jego rozchwycić, jeśliby pierwej mocarza onego nie zwią „Nikt nie może sprzętu mocarzowego wszedłszy do domu jego rozchwycić, jeśliby pierwej mocarza onego nie związał, a potem dom jego splądruje” – Mar.  czytaj
Na Straży
1978/4

Mitologia a Biblia – cz.VII

część VI Plutarch powiada, że „Rzymianie uważali Chronosa jako boga podziemnego – piekła” (tom II, str. 266).część VI Plutarch powiada, że „Rzymianie uważali Chronosa jako boga podziemnego – piekła” (tom II, str. 266). U Ausoniusa czytamy także, że Saturn ni czytaj
Na Straży
1978/4

Dopełnianie ucisków Chrystusowych – cz.II

część I Zwykliśmy mówić, że jesteśmy wybawieni od gniewu Bożego i uczynieni Jego dziećmi nie przez sprawiedliczęść I Zwykliśmy mówić, że jesteśmy wybawieni od gniewu Bożego i uczynieni Jego dziećmi nie przez sprawiedliwość, zasługę i nasze uczynki, ale tylko czytaj
Na Straży
1978/4

Akwilas i Pryscylla

Jednym z przyjemniejszych doświadczeń ap. Pawła podczas jego pierwszej ewangelicznej podróży do Europy było spJednym z przyjemniejszych doświadczeń ap. Pawła podczas jego pierwszej ewangelicznej podróży do Europy było spotkanie w Koryncie z dwojgiem chrześcija czytaj
Na Straży
1978/4

Pierwsi chrześcijanie w Antiochii

Złoty tekst: „Najpierwej w Antiochii uczniowie nazwani są chrześcijanami” – Dzieje Ap. 11.26. Antiochi Złoty tekst: „Najpierwej w Antiochii uczniowie nazwani są chrześcijanami” – Dzieje Ap. 11.26. Antiochia znajdująca się nad brzegiem morza na p czytaj
Na Straży
1978/3

Echo z Konwencji

Drogo umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry! Łaska i pokój Boży niech ustawicznie będzie z Wami na drod Drogo umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry! Łaska i pokój Boży niech ustawicznie będzie z Wami na drodze pielgrzymowania do niebieskiego Chana czytaj