The Herald
2020/3

Przypowieść o Drzewie Figowym

A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, ż A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzyc czytaj
The Herald
2020/3

Słowa Pana do kości

W tem rzekł do mnie: Prorokuj o tych kościach, a mów do nich: Kości suche, słuchajcie słowa Pańskiego - Ez W tem rzekł do mnie: Prorokuj o tych kościach, a mów do nich: Kości suche, słuchajcie słowa Pańskiego - Ezech. 37:4. Proroctwo mówiące o kościa czytaj
The Herald
2020/3

Głos i szum

A gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum; i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej – Ez A gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum; i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej – Ez. 37:7. Aż do XIX wieku liczba ludnoś czytaj
The Herald
2020/3

Połączenie kości

Prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum; i zbliżyły s Prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum; i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej - Ezech. czytaj
The Herald
2020/3

Ścięgna i ciało

I spojrzałem: a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało; i skóra powłokła je po wierzchu, ale oży I spojrzałem: a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało; i skóra powłokła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było - Ezech czytaj
Na Straży
1973/5

Bóg całego wszechświata

Dopiero w XX wieku ludzie doszli do przekonania, jak mało znaczącą cząsteczką prochu jest nasza ziemia w bez Dopiero w XX wieku ludzie doszli do przekonania, jak mało znaczącą cząsteczką prochu jest nasza ziemia w bezmiarze Boskiego Wszechświata. Osiągni czytaj
Na Straży
1973/5

Ukaranie zazdrości i nienawiści

Motto: „Miłość jest długo cierpliwa, miłość nie zazdrości, miłość nie nadyma się, nie szuka swoich rzeczy, Motto: „Miłość jest długo cierpliwa, miłość nie zazdrości, miłość nie nadyma się, nie szuka swoich rzeczy, nie jest porywcza do gniewu, nie myśli  czytaj
Na Straży
1973/5

Czasy ochłody

„Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności Pańskiej, a posłałby onego, który wam jest opowiedziany, Jezusa „Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności Pańskiej, a posłałby onego, który wam jest opowiedziany, Jezusa Chrystusa, który zaiste niebiosa ma obj czytaj