The Herald
2005/6

Moc Najwyższego zacieni cię

I odpowiadając anioł, rzekł jej: duch święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też t I odpowiadając anioł, rzekł jej: duch święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzi czytaj
The Herald
2005/6

Owoce ducha

Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi - Jan 15:8 Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi - Jan 15:8. Apostoł Paweł wymienia takie owoce  czytaj
The Herald
2005/6

Świadectwo ducha

Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy - Rzym. 8:16. Doktryna o świade Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy - Rzym. 8:16. Doktryna o świadectwie ducha jest niezwykle ważna dla lud czytaj
The Herald
2005/6

Cud z Dz. Ap. 2

Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim jęz Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku - Dz. Ap. 2:6. Kiedy Duch Święty  czytaj
The Herald
2005/6

Wylanie ducha

A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało - Joel. 3:1. Proroctwo Joela został zacytowane tylko jede A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało - Joel. 3:1. Proroctwo Joela został zacytowane tylko jeden raz w całym Piśmie Świętym. Uczynił to czytaj
The Herald
2005/6

Duchowe zrozumienie

Lecz Pocieszyciel duch święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam Lecz Pocieszyciel duch święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem - Jan. 14 czytaj
The Herald
2005/6

Nowe stworzenie

Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się n Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe - 2 Kor. 5:17. W czasie przejścia czytaj
The Herald
2005/6

Moc i rozumienie

Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; ostatnio, u kresu t Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, kt czytaj
The Herald
2005/6

Symbole ducha świętego

I zaraz, kiedy wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha nań zstępującego jako gołębica. I zaraz, kiedy wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha nań zstępującego jako gołębica. - Mar. 1:10 W Biblii znajdujemy różne czytaj
The Herald
2005/5

Głowy i rogi

Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów; pięciu upadło, j Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów; pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a czytaj