The Herald
nr 2019/3

Pytania uczniów

Kiedy się to stanie? – Mat. 24:3. Uczniowie Pana Jezusa zadali mu trzy konkretne pytania dotyczące Jego Kiedy się to stanie? – Mat. 24:3. Uczniowie Pana Jezusa zadali mu trzy konkretne pytania dotyczące Jego proroctwa o zniszczeniu Świątyni. Jezus z pewnością radował się ich ciekawością i wielką wiarą! Ich pytania można podsumować w następują czytaj
The Herald
nr 2019/3

Wydarzenia, które mają się dziać przed nadejściem końca

A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony - Mat. 24:13. Wielkie Proroctwo naszego Pana w przekazane w A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony - Mat. 24:13. Wielkie Proroctwo naszego Pana w przekazane w Mat. 24 jest częścią jednej z dłuższych przemów Pana Jezusa. W pierwszych 11 wersetach tego proroctwa Pan Jezus wyjaśnia wydarzenia, oszustw czytaj
The Herald
nr 2019/3

Nakaz wyjścia

Precz, precz, wyjdźcie stamtąd, nieczystego nie dotykajcie! Wyjdźcie spośród niego, oczyśćcie się, wy, któ Precz, precz, wyjdźcie stamtąd, nieczystego nie dotykajcie! Wyjdźcie spośród niego, oczyśćcie się, wy, którzy nosicie naczynia Pańskie! - Izaj. 52:11, BW. Wielkie Proroctwo naszego Pana jest jedną z najbardziej wnikliwych lekcji wygłoszonych p czytaj
The Herald
nr 2019/3

Z mocą i z chwałą wielką

Tedyć się ukaże znamię Syna człowieczego na niebie, a tedy będą narzekać wszystkie pokolenia ziemi, i ujrz Tedyć się ukaże znamię Syna człowieczego na niebie, a tedy będą narzekać wszystkie pokolenia ziemi, i ujrzą Syna człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich, z mocą i z chwałą wielką – Mat. 24:30. Powyższy tekst odnosi się do końcoweg czytaj
The Herald
nr 2019/3

Dług i dane demograficzne

Albowiem to jest dzień ucisku i podeptania, i zamieszania od Pana, Pana zastępów, w dolinie widzenia, dzie Albowiem to jest dzień ucisku i podeptania, i zamieszania od Pana, Pana zastępów, w dolinie widzenia, dzień burzenia murów, i wołania na góry - Izaj. 22:5, BG. W dniu 8 stycznia 1835 roku w Waszyngtonie, politycy zgromadzili się aby uczcić to, czytaj
The Herald
nr 2019/3

Przypowieść o drzewie figowym

Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Jak na te dobre figi, tak spojrzę łaskawie na wygnańców Judy, których zesłałem Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Jak na te dobre figi, tak spojrzę łaskawie na wygnańców Judy, których zesłałem z tego miejsca do ziemi Chaldejczyków, ku dobremu - Jer. 24:5. „A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie  czytaj
The Herald
nr 2019/3

Wierny i roztropny sługa

Któryż tedy jest sługa wierny i roztropny, którego postanowił pan jego nad czeladzią swoją, aby im dawał p Któryż tedy jest sługa wierny i roztropny, którego postanowił pan jego nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm na czas słuszny? – Mat. 24:45. Na pytanie, czy „wiernym i roztropnym sługą” jest jednostka czy grupa chrześcijan, nie jest łatwo od czytaj
The Herald
nr 2019/3

Praktyczne lekcje z Mat. 24

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni - 2 Tym. 1:7. Narracja Mat. 24 zawiera wiele proroczych spostrze Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni - 2 Tym. 1:7. Narracja Mat. 24 zawiera wiele proroczych spostrzeżeń na temat drugiego przyjścia naszego Pana. Teologowie wiele lat badali oraz dyskutowali na temat tego proroctwa, czasami dochodząc do róż czytaj
The Herald
nr 2019/3

Trzy przypowieści o drugiej obecności

Ewangelia Mateusza 25 Tedy podobne będzie królestwo niebieskie dziesięciu pannom, które wziąwszy lampy swojEwangelia Mateusza 25 Tedy podobne będzie królestwo niebieskie dziesięciu pannom, które wziąwszy lampy swoje, wyszły przeciwko oblubieńcowi - Mat. 25:1. Po 24 rozdziale Ewangelii Mateusza następuje opis trzech przypowieści, które mówią o sługac czytaj
Na Straży
nr 1967/1

Ukryty Bóg

„Zaprawdę tyś jest Bóg skryty, Bóg Izraelski, Zbawiciel” – Izaj. 45:15. W zacytowanym tekście prorok Boży „Zaprawdę tyś jest Bóg skryty, Bóg Izraelski, Zbawiciel” – Izaj. 45:15. W zacytowanym tekście prorok Boży podaje w trochę swoisty, powabny sposób zarys dotychczasowego postępowania Boga – Stworzyciela nieba i ziemi – w stosunku do swoich ludzkic czytaj