The Herald
nr 2016/4

Pokój

Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani - Mat. 5:9. Pokój jest ulotnym i Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani - Mat. 5:9. Pokój jest ulotnym i rzadkim towarem. Jego waga podkreślana jest w wielu miejscach w Piśmie Świętym. Ostatnim poleceniem jakie Jezus przekazał Kościołowi, było:  czytaj
The Herald
nr 2010/4

Hagar i Sara

W końcu, bracia, bądźcie zdrowi; doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, W końcu, bracia, bądźcie zdrowi; doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami - 2 Kor. 13:11. Opis w 1 Moj. 21 relacjonuje konflikt, jaki nastąpił między Sarą, czytaj
The Herald
nr 2010/4

Nauka z doświadczeń

Potem przyszli bracia jego, upadli przed nim i rzekli: Sługami twoimi jesteśmy, a Józef rzekł do nich: Nie Potem przyszli bracia jego, upadli przed nim i rzekli: Sługami twoimi jesteśmy, a Józef rzekł do nich: Nie bójcie się! Czyż ja jestem na miejscu Boga? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się czytaj
The Herald
nr 2010/4

Katastrofa ekologiczna

Tak mówi Pan: Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię, w dniu zbawienia przyjdę ci z pomocą. A ukształ Tak mówi Pan: Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię, w dniu zbawienia przyjdę ci z pomocą. A ukształtowałem cię i ustanowiłem przymierzem dla ludu, aby odnowić kraj, aby rozdzielić spustoszone dziedzictwa - Iz 49:8. W dniu 20.04.2010 rok czytaj
The Herald
nr 2010/4

Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w człon Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie; zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć; walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie pro czytaj
The Herald
nr 2010/4

Boskie wytyczne

W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając: Kto też jest największy w Królestwie Niebios? A On W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając: Kto też jest największy w Królestwie Niebios? A On, przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich i rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejd czytaj
The Herald
nr 2010/4

Poprawa wykroczeń

A jeśliby zgrzeszył brat twój -  Mat. 18:15. Używając słów „a jeśliby” Jezus połączył napomnienie do us A jeśliby zgrzeszył brat twój -  Mat. 18:15. Używając słów „a jeśliby” Jezus połączył napomnienie do usuwania osobistych grzechów zawarte w poprzednich wersetach z procesem usuwania grzechu z Kościoła. Jednym poleceniem dla uczniów było, aby z czytaj
The Herald
nr 2010/4

Ewodia i Syntyche

Przeto, bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu, umiłowani. Upominam Ewodi Przeto, bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu, umiłowani. Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę także i ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one dla ewangelii r czytaj
The Herald
nr 2010/4

Na koniec wszyscy bądźcie jednomyślni

A w końcu: bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni; nie oddawajcie złem za A w końcu: bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni; nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo” – 1 Piotr czytaj
The Herald
nr 2010/5

Bóg istnieje i nagradza

„(…) Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają” „(…) Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają” – Hebr. 11:6. Bóg wynagradza tych, którzy czynią Jego wolę, tak jak pracodawca wynagradza pracowników, którzy wywiązują się dobrze ze swo czytaj