Na Straży
2000/3

Nadzieja, która oczyszcza

„A ktokolwiek ma tę nadzieję w Nim, oczyszcza się, jako i On czysty jest” – 1 Jana 3:3 Wobec wszystkich s „A ktokolwiek ma tę nadzieję w Nim, oczyszcza się, jako i On czysty jest” – 1 Jana 3:3 Wobec wszystkich swych doświadczeń, wobec społeczności z P czytaj
Na Straży
2000/3

Bohaterowie są wśród nas

Apostoł Paweł, pisząc List do Hebrajczyków, zamieścił długą listę nazwisk bohaterów Starego Testamentu. Byli Apostoł Paweł, pisząc List do Hebrajczyków, zamieścił długą listę nazwisk bohaterów Starego Testamentu. Byli to bohaterowie wiary, którzy w Boskiej  czytaj
Na Straży
2000/3

Sprostowanie

W Na Straży nr 1/2000 ukazał się artykuł mojego autorstwa pt. Pokój w Izraelu. W artykule tym, kojarząc z pamiW Na Straży nr 1/2000 ukazał się artykuł mojego autorstwa pt. Pokój w Izraelu. W artykule tym, kojarząc z pamięci dwa odrębne fakty historyczne i dwie czytaj
Na Straży
2000/3

Obłoki po deszczu

„Zanim się zaćmi słońce i światło, księżyc i gwiazdy, i znowu powrócą obłoki po deszczu”. Kazn. Sal. 12.2 „Zanim się zaćmi słońce i światło, księżyc i gwiazdy, i znowu powrócą obłoki po deszczu”. Kazn. Sal. 12.2 Obłoki (chmury) występują w Biblii dość czytaj
Na Straży
2000/3

Przywrócenie opustoszałego dziedzictwa

„Tak mówi Pan: Czasu przyjemnego wysłucham cię, a w dzień zbawienia poratuję cię; nadto strzec cię będę i da „Tak mówi Pan: Czasu przyjemnego wysłucham cię, a w dzień zbawienia poratuję cię; nadto strzec cię będę i dam cię za przymierze ludowi, abyś utwierd czytaj
Na Straży
2000/3

Moja droga do Prawdy

Pragnę podzielić się z Braterstwem przeżyciami, jakie spotkały mnie w drodze do Prawdy. Urodziłam się w rodz Pragnę podzielić się z Braterstwem przeżyciami, jakie spotkały mnie w drodze do Prawdy. Urodziłam się w rodzinie katolickiej. Wkrótce jednak zrozumi czytaj
Na Straży
2000/3

Wulgata

część IV Starożytny przekład Pisma Świętego na język łaciński Łacina była drugim po grece wielkim języki część IV Starożytny przekład Pisma Świętego na język łaciński Łacina była drugim po grece wielkim językiem starożytności. Pozycja łaciny, podobn czytaj
Na Straży
2000/3

Ustalenia małżeńskie

Mądre małżeństwa na samym początku ustalają, że we wzajemnych rozmowach nie będą podnosić głosu. Często w gnieMądre małżeństwa na samym początku ustalają, że we wzajemnych rozmowach nie będą podnosić głosu. Często w gniewie mówimy więcej, aniżeli zamierzaliśmy czytaj
Na Straży
2000/3

Wczesny Kościół

„A Pan przydawał zborowi na każdy dzień tych, którzy mieli być zbawieni.” Dzieje Ap. 2:47 Krótki opis kaz „A Pan przydawał zborowi na każdy dzień tych, którzy mieli być zbawieni.” Dzieje Ap. 2:47 Krótki opis kazania wygłoszonego przez św. Piotra w dni czytaj
Na Straży
2000/3

Myśli i zdania

Dobroć nie może wypływać ze słabości tylko z potęgi.  -Stanisław Ignacy Witkiewicz  Opinie tworzą nie najmąDobroć nie może wypływać ze słabości tylko z potęgi.  -Stanisław Ignacy Witkiewicz  Opinie tworzą nie najmądrzejsi, lecz najgadatliwsi... - Władysł czytaj