Na Straży
1979/1

Boska powolność

Z powyższego wersetu Pisma Św. wzięliśmy jedno słowo: „oczekuj” jako punkt wyjściowy do naszego rozważania. Z powyższego wersetu Pisma Św. wzięliśmy jedno słowo: „oczekuj” jako punkt wyjściowy do naszego rozważania. Zdaje się, że jest to słowo, którego Bos czytaj
Na Straży
1979/1

Wartość mądrości

„Początkiem wszystkiego jest mądrość, nabywajże mądrości” – Przyp. 4:7. Mądrość właściwie określona oznac „Początkiem wszystkiego jest mądrość, nabywajże mądrości” – Przyp. 4:7. Mądrość właściwie określona oznacza: 1) siłę rozeznającą, co jest prawdzi czytaj
Na Straży
1978/6

Echo z konwencji

Umiłowani w Panu Bracia i Siostry! Pragniemy na łamach naszego czasopisma „Na Straży” podzielić się radoś Umiłowani w Panu Bracia i Siostry! Pragniemy na łamach naszego czasopisma „Na Straży” podzielić się radością, jakiej doznaliśmy na uczcie duchowe czytaj
Na Straży
1978/6

Ojciec, Syn i duch święty – cz.II

część I Tymczasem każda generacja rodzaju ludzkiego pojawiająca się na scenie świata otrzymuje doświadczalną część I Tymczasem każda generacja rodzaju ludzkiego pojawiająca się na scenie świata otrzymuje doświadczalną znajomość grzechu i jego skutków, czasow czytaj
Na Straży
1978/6

Z niwy młodzieżowej

Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry oraz Droga Młodzieży! Czytelnicy naszego czasopisma „Na Straży” z pewnUmiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry oraz Droga Młodzieży! Czytelnicy naszego czasopisma „Na Straży” z pewnością zauważyli, że przez pewien czas cz czytaj
Na Straży
1978/6

Dobry żołnierz Chrystusa

„Przetoż ty cierp złe jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa” – 2 Tym. 2:3. Określenie „żołnierz” jest w sł „Przetoż ty cierp złe jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa” – 2 Tym. 2:3. Określenie „żołnierz” jest w słowie Bożym stosowane do naśladowców Jezu czytaj
Na Straży
1978/6

Sposób wtórego przyjścia Chrystusa

W Piśmie Św. znajdują się dwa na pozór sprzeczne ze sobą określenia dotyczące wtórego przyjścia Chrystusa. „OtW Piśmie Św. znajdują się dwa na pozór sprzeczne ze sobą określenia dotyczące wtórego przyjścia Chrystusa. „Oto idę jako złodziej” i „Przychodzący w m czytaj
Na Straży
1978/6

Złota zasada

„Wszystko tedy, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, tak i wy czyńcie im; tenci bowiem jest zakon i pr „Wszystko tedy, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, tak i wy czyńcie im; tenci bowiem jest zakon i prorocy” – Mat. 7:11. Jak mądre są Bosk czytaj
Na Straży
1978/5

Sprawozdanie

Kraków, dnia 10.VIII.1978 r. Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry oraz wszyscy Czytelnicy naszego czasop Kraków, dnia 10.VIII.1978 r. Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry oraz wszyscy Czytelnicy naszego czasopisma „Na Straży”. Z prawdziwą przyjem czytaj
Na Straży
1978/5

Ojciec, Syn i duch święty – cz.I

„Bo jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał samego „Bo jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest św czytaj