Wędrówka
nr 2021/6

Od Redakcji

Drodzy czytelnicy, kochani młodzi,

Przed Wami ostatni już w tym roku numer “Wędrówki za Panem”. Czas końca roku służy podsumowaniom, patrzeniu wstecz co udało nam się zrealizować z zeszłorocznych planów. To dobra praktyka, do której zachęca również Pismo Święte. Godne pochwały jest wyciąganie wniosków z naszego życia, z historii które przeżywamy lub wręcz z życia innych osób. A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu: To jest droga, którą macie chodzić!Izaj. 30:21.

Uważamy, że równie dobre jest planowanie i stawianie sobie celów na przyszłość. Życzymy Wam aby czerpanie ze Słowa Bożego pomagało w wyznaczaniu sobie dobrych, pożytecznych celów. 

W numerze, który macie przed sobą, bracia starali się wyciągnąć lekcje z biologii człowieka. Znajdziecie w nim lekcje symboliczne, dotyczące konkretnych części ciała. Pomysłu aby się nad tym pochylić dostarczył apostoł Paweł w 1 Kor. 12:20 –  A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Wyciągajmy zatem lekcje z tych słów. Skoro celem naszego poświęconego życia jest osiągnięcie nagrody uczestnictwa w tym symbolicznym ciele, to takie zastanawiania mogą okazać się niezwykle cenne. 

Koniec roku jest również czasem, który kojarzy się z rodzinnym i domowym ciepłem. Pamiętamy jednak, że niektóre rodziny dotknięte są trudnościami jakich większość z nas nie zna. Dobrym będzie zatem skorzystanie z lekcji zawartej w wersecie: W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując, należy wspierać słabych i pamiętać na słowo Pana Jezusa, który sam powiedział: Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać – Dzieje Ap. 20:35. Jeśli zatem dostąpiliśmy błogosławieństwa w życiu codziennym w takim stopniu, że nie potrzebujemy materialnej pomocy od innych to znak, że możemy dzielić się tym, co zostało nam powierzone. Polskie prawo podatkowe umożliwia bardzo łatwy i zupełnie bezkosztowy sposób pomagania. 1% podatku dochodowego, który i tak płacimy, można przekazać na dowolny cel. Brak deklaracji zatem może być zaprzepaszczenem okazji do pomocy, która nic nas nie kosztuje. Poniżej zamieszczamy informacje o kilku osobach, które szczególnie tej pomocy potrzebują ze strony społeczności ludu Bożego. Wierzymy, że każda pomoc udzielona w tym czasie gromadzi dla nas skarb nieprzemijający od Ojca. Kolejność alfabetyczna. 

1% Podatku w roku 2022