Wędrówka
nr 2021/6

Nerki

W Piśmie Świętym różne części ciała mogą mieć znaczenie symboliczne i tak np. nerki możemy porównać z sumieniem. Jak nerki człowieka filtrują krew i oczyszczają organizm z niekorzystnych, szkodliwych substancji, tak sumienie oczyszcza nasz charakter, nasze myśli, słowa i uczynki – nasz sposób życia (postępowania) z tego,, co złe i szkodliwe. Nerki mogą pełnić swą dobroczynną funkcję tylko wtedy, gdy są w pełni zdrowe, tzn. pracują prawidłowo. Funkcjonowanie nerek odbywa się według pewnego wzorca, pozwalającego odróżnić substancje korzystne od tych szkodliwych. Podobnie nasze sumienie musi być kontrolowane – czy pracuje zgodnie z prawidłowym wzorcem i nie odbiega od niego. Tym wzorcem jest charakter Pana Jezusa Chrystusa, który poznajemy przez badanie Słowa Bożego. I moje nerki się weselą, gdy twoje wargi mówią, co prawe – Przyp. 23:16. Słowo to pomaga oddzielać dobre rzeczy od złych zgodnie z rzeczywistością, by napełniać nasze umysły, mowę i postępowanie tym, co dobre (będące w zgodzie z Bogiem), a usuwać to, co złe (przeciwne Bogu) – co zaszkodziłoby naszemu życiu, gdyby w nas pozostało. Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz, poddaj próbie nerki i serce moje! Bo mam przed oczyma łaskę twoją i postępuję w prawdzie twojej – Psalm 26:2-3. Pan Bóg bada i doświadcza nasze nerki, by potwierdzić naszą wierność i ukształtować nasz charakter, bo charakter lepiej rozwija się przez doświadczenie, niż przez obserwację innych. Doświadczenie – czyli zaistnienie sytuacji, gdy rzeczywiście musimy dokonać wyboru, jak postąpić, co powiedzieć, by było to zawsze ku Bożej chwale.