Wędrówka
nr 2021/5

Od Redakcji

Drodzy Czytelnicy!

Przed Wami kolejny numer „Wędrówki za Panem”, w którym bracia piszący skupili się nad niektórymi ofiarami wymienionymi w Biblii. Wydawałoby się, że takie tematy dotyczą tylko Starego Testamentu, tylko literalnego narodu Izraelskiego. Jednak czytając każdy z nich, możemy zauważyć wiele lekcji i pouczeń dla nas, naszych rodzin, może również czasami rozwiązań różnych naszych kłopotów czy dylematów, a ponad to wszystko możemy sobie uzmysłowić, w jaki odpowiedni sposób powinienem służyć, sprawować swoje poświęcenie względem Pana Boga. Zachętą do studiowania takich zapisów Słowa Bożego m. in. są słowa zapisane w Nowym Testamencie co wcześniej napisano, ku naszej nauce napisano Rzym. 15:4.

Pierwszy artykuł zawiera ogólne podejście do tematu ofiar Starego Testamentu. Autor uporządkowuje składane w tamtym czasie ofiary i analizuje fragmenty Pisma Świętego, w których one występują. Częścią artykułu są tabele, które można wyciąć i trzymać w Biblii. Zawierają one porównanie różnych ofiar i wszystkie potrzebne przy tym informacje, które warto mieć ze sobą. W drugim tekście wyjaśnione są ofiary śniedne. Jak będziecie mogli przeczytać, były one składane z potrzeby serca. Wskazane są różne rodzaje takich ofiar oraz symbolika, na którą mogą one wskazywać. Kolejny artykuł dotyczy ofiar spokojnych. Dzięki takim tematom dostrzegamy, że u Pana Boga nie ma rzeczy przypadkowych i nawet sposób składania danych ofiar, ściśle zaznaczony przez Stwórcę, jest bardzo istotny przy zrozumieniu znaczenia ukrytej w tym symboliki. Kolejny tekst został zatytułowany „ofiara całopalna”. Zastanowimy się w nim nad tym, jak ta ofiara miała być przygotowywana i jaki przyświecał temu cel. Czytając ten artykuł dowiecie się też jakie znaleźliśmy symboliczne znaczenie tej ofiary, a powinno być nam to bardzo bliskie. Do składania przez nas ofiary żywej zachęcają słowa kolejnego tematu poruszonego w tym numerze. Przyświecały mu słowa apostoła Pawła: Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza Rzym. 12:1. W tym numerze przeczytacie także o wspomnieniach z kursów biblijnych w Krakowie i w Białogardzie. Kto nie był, niech żałuje! Dodatkowo możecie przeczytać kolejną część artykułu z cyklu Imiona z Objawienia św. Jana. Tym razem analizowane jest imię Gad, które wskazuje na waleczność. Na koniec odpowiemy sobie na pytanie: Czy Pan Jezus będąc na ziemi był częściowo Bogiem i człowiekiem? 

Niech ten numer przyniesie Wam ciekawe myśli dotyczące ofiar Starego Testamentu i pobudza Was do wdzięczności ku Stwórcy, który to wszystko tak mądrze ułożył. Jeszcze raz zachęcamy do lektury i chętnie przeczytamy wasze myśli i wspomnienia z wakacyjnych społeczności, które możecie wysyłać do nas na adres wedrowka@nastrazy.pl