Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Wędrówka
2020/6

Od Redakcji

Kochani młodzi i trochę starsi Czytelnicy, W swoich rękach trzymacie szósty numer  “Wędrówki za Panem”, co ozKochani młodzi i trochę starsi Czytelnicy, W swoich rękach trzymacie szósty numer  “Wędrówki za Panem”, co oznacza, że jest to ostatnie wydanie czaso czytaj
Ludzkość w przyszłości
Wędrówka
2020/6

Ludzkość w przyszłości

A Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: W tobi A Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: W tobie będą błogosławione wszystkie narody –  czytaj
Rola Izraela w Wieku Tysiąclecia
Wędrówka
2020/6

Rola Izraela w Wieku Tysiąclecia

Wiekiem Tysiąclecia (jak wskazuje nazwa, długość jego trwania wynosi tysiąc lat) określamy okres chronologicznWiekiem Tysiąclecia (jak wskazuje nazwa, długość jego trwania wynosi tysiąc lat) określamy okres chronologicznie mający miejsce po Armagedonie ziemi,  czytaj
Wędrówka
2020/6

Nowe przymierze

Przymierza Pana Boga z człowiekiem, które mamy zapisane w Biblii są ważnym elementem składowym Bożego planu zbPrzymierza Pana Boga z człowiekiem, które mamy zapisane w Biblii są ważnym elementem składowym Bożego planu zbawienia ludzkości. Przeglądając dokładni czytaj
Wędrówka
2020/6

Rola Pośrednika

Różnorodne i liczne były role, jakie pełnił w przeszłości Jezus Chrystus – jako pomocnik przy tworzeniu wszechRóżnorodne i liczne były role, jakie pełnił w przeszłości Jezus Chrystus – jako pomocnik przy tworzeniu wszechświata, jako przekaziciel obietnicy dla  czytaj
Skutki lekceważenia doktryny
Wędrówka
2020/6

Skutki lekceważenia doktryny

Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony – 1 Kor. 15:13 Kościół rzymskokatoli Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony – 1 Kor. 15:13 Kościół rzymskokatolicki zbudował swoją potęgę polityczną na  czytaj
Wędrówka
2020/6

Błogosławieni…

...pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani Pokój czyniący – nie mówiący lub myślący o pok...pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani Pokój czyniący – nie mówiący lub myślący o pokoju, lecz wykonujący go. „Manna” z 8  czytaj
Ostatnia próba dla ludzkości
Wędrówka
2020/6

Ostatnia próba dla ludzkości

A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego. I wyjdzie, by zwieść narody, kt A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego. I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga  czytaj
Wędrówka
2020/6

Dzieło Kościoła w Tysiącleciu

Gdy rozejrzymy się po otaczającym nas świecie, to widzimy ludzi, którzy są samolubni, chciwi i niemiłosierni. Gdy rozejrzymy się po otaczającym nas świecie, to widzimy ludzi, którzy są samolubni, chciwi i niemiłosierni. Ich postępowanie i życie jest niemoralne czytaj
Wędrówka
2020/6

Jak szukać drugiej połówki?

Decyzja o zawarciu małżeństwa jest jednym z najważniejszych życiowych wyborów. Jednak moim zdaniem samo małżeńDecyzja o zawarciu małżeństwa jest jednym z najważniejszych życiowych wyborów. Jednak moim zdaniem samo małżeństwo jest jedynie wynikiem decyzji, któr czytaj