Wędrówka
nr 2019/6

Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię

To cichym Bóg chce dać udział w swoim Królestwie. 

Cichość:

 1. Samokontrola 1 Kor. 11:31.
 2. Łagodność wobec wszystkich Przyp. 15:1; jeśli tacy będziemy, to możemy liczyć na błogosławieństwo. Jak. 3:2-3 nasz język ma się znajdować za dwiema bramami: ustami i zębami. Ma być wykorzystywany ku dobremu Jak. 3:8-10.
 3. Pokora Psalm 37:11, Mat. 11:29; „Manna” z 21 czerwca w cichym i pokornym duchu tkwi tajemnica odpoczynku.
 4. Powolność do gniewu Jak. 1:19 – nie obrażać się.
 5. Skromność Filip 4:5.
 6. Chęć do nauczenia się czegoś z każdego dobrego zachowania możemy wyciągnąć lekcję. Wybierajmy odpowiednie osoby, książki i rzeczy, aby się uczyć. Izaj. 34:16 gdzie i czego mamy się uczyć? Wszystko, czego oczekuje Pan Bóg, zapisał w Biblii. 

 

 • Naszym wzorem cichości jest Pan Jezus Hebr. 12:2. 
 • Mat. 27:11 Pan Jezus zamilkł, bo wiedział, po co przyszedł (Izaj. 53:7). Używał słów tylko wtedy, gdy mógł uczynić coś dobrego, nie we własnej obronie. 
 • Pan Bóg prowadzi tylko cichych i pokornych Psalm 25:9, „Manna” z 31 stycznia. 
 • Pokora jest podstawowym elementem usposobienia Chrystusowego. 
 • Jak. 3:13 Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością.
 • „Manna” z 23 kwietnia.