Nieprawidłowy rok Nieprawidłowy numer Wybierz najpierw rok
Czytaj
Wędrówka
2019/6

Od Redakcji

Kolejny numer „Wędrówki” poświęcony  jest kwestiom związanym z zachowaniem się w zborze, naszej postawy podczaKolejny numer „Wędrówki” poświęcony  jest kwestiom związanym z zachowaniem się w zborze, naszej postawy podczas badania Biblii oraz takich ważnych nab czytaj
Wędrówka
2019/6

Starszy jest godny podwójnej czci

Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli si Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania Słowa i nauczania – 1 Tym czytaj
Wędrówka
2019/6

Jak zachować się w domu Bożym

Wszystko niech się dzieje przystojnie i porządnie – 1 Kor. 14:40. Zacytowany werset pochodzi z dłuższej w Wszystko niech się dzieje przystojnie i porządnie – 1 Kor. 14:40. Zacytowany werset pochodzi z dłuższej wypowiedzi ap. Pawła, mówiącej o porządku czytaj
Wędrówka
2019/6

Ubiór w domu Bożym

Kilka lat temu wchodząc po raz pierwszy na salę zboru w Oleszycach, zauważyłem zaraz przed progiem tabliczkę zKilka lat temu wchodząc po raz pierwszy na salę zboru w Oleszycach, zauważyłem zaraz przed progiem tabliczkę z pewnym wersetem: Pilnuj swoich kroków czytaj
Wędrówka
2019/6

Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma

My ludzie, w przeciwieństwie do Boga, nie znamy intencji drugiego człowieka. Dopiero po zachowaniu i mowie możMy ludzie, w przeciwieństwie do Boga, nie znamy intencji drugiego człowieka. Dopiero po zachowaniu i mowie możemy rozpoznać, czy ten ktoś ma pokojowe  czytaj
Wędrówka
2019/6

Punktualność

Kiedy dowiedziałem się, że mam napisać coś o punktualności, zacząłem się zastanawiać, co w tym temacie można nKiedy dowiedziałem się, że mam napisać coś o punktualności, zacząłem się zastanawiać, co w tym temacie można napisać. Trzeba być punktualnym i już. To czytaj
Wędrówka
2019/6

Betlejem

Z hebr. Betlehem znaczy dom chleba. Miasteczko w Judzie, położone ok. 8 km na południowy zachód od JerozoliZ hebr. Betlehem znaczy dom chleba. Miasteczko w Judzie, położone ok. 8 km na południowy zachód od Jerozolimy. Było filistyńskim miastem garnizonow czytaj
Wędrówka
2019/6

Rola młodych w zborze

Zbór, jako społeczność ludzi, składa się z wielu jednostek. Często cytowanym wersetem w tym temacie jest fragmZbór, jako społeczność ludzi, składa się z wielu jednostek. Często cytowanym wersetem w tym temacie jest fragment 1 Listu do Koryntian 12:12-31, w któ czytaj
Wędrówka
2019/6

Porządek wyboru braci usługujących

Przypadło mi w udziale podzielić się z Wami, drodzy Czytelnicy, rozważaniami na temat porządku wyboru braci usPrzypadło mi w udziale podzielić się z Wami, drodzy Czytelnicy, rozważaniami na temat porządku wyboru braci usługujących. Myślę, że ten temat w jego p czytaj
Wędrówka
2019/6

Pytanie – Jaka jest rola starszego zboru?

Apostoł Paweł podejmuje powinność sług zboru od słów: Prawdziwa to mowa: Jeźli, kto biskupstwa żąda, dobrej prApostoł Paweł podejmuje powinność sług zboru od słów: Prawdziwa to mowa: Jeźli, kto biskupstwa żąda, dobrej pracy żąda – Tym. 3:1,13 (BG) i wprowadza  czytaj