Wędrówka
nr 2016/1
Wiersz

Wiersz

Pan Jezus jest PRAWDĄ oświetlającą, pośród kłamstw świata siłą rażącą.

Gdy tylko zbliżysz się w Jego stronę, stracisz utkaną z kłamstwa osłonę.

W szczerości serce Jemu pokażesz i swoje prawdziwe oblicze okażesz.

Pana nie oszukasz jak siebie samego, zapominając coś ujrzał w lustrze Słowa Bożego.

Na co więc stroić się w nieswoje szaty? Lepiej być w sercu prawdziwie bogatym.

Nic nie pomoże zewnętrzna ogłada i słów mądrych cała plejada,

gdy w sercu podstęp i zdrada czyjeś dobre imię obmową okrada.

Nie daj się zwieść (nie)winnym kłamstewkom, by w sercu nie okazały się małą plewką,

bo gdy czas zbioru nastanie, znacznie osłabią twe powołanie.

Pamiętaj więc Czytelniku drogi, gdy bliskie Ci są nieba progi,

szczerym bądź przed Bogiem i człowiekiem, gdy chcesz cieszyć się Przyszłym Wiekiem,

i to nie w cielesnej osłonie, lecz w chwalebnej, niebiańskiej koronie.