Pieśni Brzasku Tysiąclecia
nr 383

Jezu, bądź nam hasłem dziś

1
Jezu, bądź nam hasłem dziś,
gdy rok nowy rozpoczęty.
Imię Twoje i Twój krzyż
niech za sztandar służą święty
tym, co chcą przy Tobie stać
i w przymierzu Twoim trwać.
2
Niech Twe Słowo świeci nam,
w zgromadzeniach Twych rozbrzmiewa.
Ilekroć się zejdziem tam,
niechaj wiarę w serca wlewa.
Zmień w świątynie serca te,
miejscem czci Twej czyniąc je.
3
Drogą życia aż po zgon
w imię Zbawcy idźmy wszędzie.
Gdy przewodnią gwiazdą On,
wszystko dobrem dla nas będzie.
Opromieni wciąż nas blask
przeobfitych Jego łask.
4
Wszystkie troski, wszystek ból
imię Jego nam osłodzi.
Przeciwności On, nasz Król,
w błogosławieństw zdrój przerodzi.
Jezu, święte imię Twe
tarcza to i słońce me!
Pieśni Brzasku Tysiąclecia
383

Jezu, bądź nam hasłem dziś

1
Jezu, bądź nam hasłem dziś,
gdy rok nowy rozpoczęty.
Imię Twoje i Twój krzyż
niech za sztandar służą święty
tym, co chcą przy Tobie stać
i w przymierzu Twoim trwać.
2
Niech Twe Słowo świeci nam,
w zgromadzeniach Twych rozbrzmiewa.
Ilekroć się zejdziem tam,
niechaj wiarę w serca wlewa.
Zmień w świątynie serca te,
miejscem czci Twej czyniąc je.
3
Drogą życia aż po zgon
w imię Zbawcy idźmy wszędzie.
Gdy przewodnią gwiazdą On,
wszystko dobrem dla nas będzie.
Opromieni wciąż nas blask
przeobfitych Jego łask.
4
Wszystkie troski, wszystek ból
imię Jego nam osłodzi.
Przeciwności On, nasz Król,
w błogosławieństw zdrój przerodzi.
Jezu, święte imię Twe
tarcza to i słońce me!
Koniec