Na Straży
nr 2017/6

Nekrologi

BŁOGOSŁAWIENI SĄ ODTĄD UMARLI, KTÓRZY W PANU UMIERAJĄ

Dnia 18 października 2017 r. zmarła siostra ANTONINA HARAŃCZYK, urodzona w roku 1924 w Briańsku pod Moskwą. W czasie II wojny trafiła do niewoli w Niemczech, tam poznała męża, Polaka. Po wojnie osiedlili się na Ziemiach Zachodnich, długie lata mieszkali, z trójką dzieci, we wsi Wierzbięcice, niedaleko Nysy. Siostra Tosia od 1958 związana była ze społecznością Świadków Jehowy, potem, w latach 70. była aktywną członkinią zboru Wolnych Badaczy Pisma Św. w Nysie, do końca istnienia tego zboru. Po śmierci męża, kiedy brakowało sił do samodzielnego życia, mieszkała u swoich dzieci – córki Janiny w Nysie, bądź u syna w Spytkowicach. Chętnie uczestniczyła w regularnych spotkaniach braterskich, w konwencjach. Ostatnie chwile przeżyła w Lubomierzu, w domu seniora. W pamięci zostanie jako osoba aktywna, zaangażowana w badanie Biblii, którą do końca czytała bez okularów. Pięknie śpiewała i talent muzyczny przekazała dzieciom i wnukom.

Wspomnienie o życiu i pracy br. Mieczysława Jakubowskiego

„Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi,  jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” – Jan 13:35. 

Te słowa naszego Pana były mottem przewodnim życia br. Mieczysława Jakubowskiego. W swoich wykładach bardzo dużo mówił o miłości. Zgromadził dużą bazę literatury na ten temat.

Brat Marcin Mieczysław Jakubowski urodził się 9 stycznia 1925 r. w Zemborzycach koło Lublina jako jeden z pięciorga dzieci katolickiej rodziny. Prawdę poznał po wojnie od swojej najstarszej siostry Marii. Swoje życie oddał Chrystusowi w 1947 r. razem ze swoją najmłodszą siostrą Zofią. Z tego powodu przechodził ciężkie doświadczenia od ludzi i własnej rodziny.

Przez wiele lat brat Mieczysław służył braterstwu jako starszy zboru w Lublinie, a później pielgrzym, głosząc Ewangelię Królestwa w kraju i za granicą. W latach swojej młodości aktywnie uczestniczył w rozpowszechnianiu literatury Zrzeszenia poprzez pracę przy tzw. „przedrukach lubelskich” wydawanych na powielaczu mechanicznym. Był inicjatorem jednych z pierwszych spotkań młodzieżowych. W późniejszym okresie pracował w Komitecie ds. Młodzieży.

W latach 70. ubiegłego stulecia brat Mieczysław Jakubowski poślubił siostrę Helenę Baryła i przeniósł się do zboru w Jaśle. Tam pełnił funkcję starszego. Był sprawnym organizatorem licznych konwencji i lokalnych nabożeństw jeszcze na Lubelszczyźnie. Talentem tym służył także na Podkarpaciu. Przez ponad 20 lat pracował w Redakcji „Na Straży”. Miał dużą wiedzę biblijną i żył Słowem Bożym na co dzień. Słowa Dawida: „Zasadzeni w domu Pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni sił i świeżości” – Psalm 92:14-15 ilustrują długą pracę na niwie Pańskiej brata Mieczysława Jakubowskiego.

Dnia 2 października 2017 r. brat Marcin Mieczysław Jakubowski zakończył swoją ziemską pielgrzymkę. Miał 92 lata, z czego 70 lat przeżył w Prawdzie. Pogrzeb odbył się 6 października 2017 r. na cmentarzu w Jaśle. Tematem ze Słowa Bożego usłużyli dwaj bracia: Henryk Szarkowicz i Walenty Bywalec.

R- ( r.)
„Straż” / str.