Na Straży
nr 2017/6

Dzięki Ci…

Dzięki Ci składamy, o nasz drogi Panie!

Niechaj Twoja chwała nigdy nie ustanie.

Za Twe miłosierdzie, któreś nam okazał,

Żeś przez swego Syna nasze winy zmazał.

Dzięki Ci składamy za to powołanie,

Co mamy w Jezusie, o nasz drogi Panie.

Że nas przez Chrystusa za synów przyjmujesz,

Nasze uchybienia wszystkie nam darujesz.

Dzięki Ci składamy za Ducha Świętego,

Żeśmy każdodziennie uczeni przez niego.

Że możemy widzieć światłość na tej drodze,

Choć nie raz przeciwnik zasłania ją srodze.

Dzięki Ci składamy za Twą pomoc, Boże!

Któż nas w tym ucisku poratować może?

Jedynie Ty, Ojcze, możesz nas ocalić,

Naszych przeciwników Ty możesz oddalić.

Przyjmij, Ojcze Drogi, nasze skromne dzięki,

Udziel każdodziennie nam swojej opieki.

Żebyśmy odczuli zawsze pomoc Twoją,

Gdy będziem przechodzić trudne życia znoje.

R- ( r.)
„Straż” / str.