Na Straży
nr 2017/3

Trudne czasy

„… Apostoł mówił o ostatecznych dniach tego wieku, jako o czasach trudnych, trudniejszych niż poprzednie – czemu? Ponieważ błędy i pokusy w tym dniu przychodzą w formach bardziej subtelnych aniżeli kiedykolwiek przedtem. Jest to wiek rozumu, postępu, który rozwija pychę i zarozumiałość”.

R- ( r.)
„Straż” 1943/9 str. 133