Na Straży
nr 2017/3

Swoboda i odpowiedzialność zgromadzenia

„… System babiloński ma na względzie odjąć wszelką moc i władzę od ludu Bożego i złożyć ją w ręce jednostki lub kilku uprzywilejowanych osób – kaznodziei, biskupów lub starszych. Naszym usiłowaniem zawsze było, aby zachować wolność i swobodę każdego zgromadzenia i aby ono samo uznawało swoją władzę i odpowiedzialność”.

R- ( r.)
„Straż” 1956/12 str. 188