Na Straży
nr 2016/4

Konwencje w roku 2016

25-26 czerwca – Kostki Duże

2-3 lipca – Budziarze

9-10 lipca – Supraśl

15-17 lipca – Białogard

2-7 sierpnia – Konwencja Międzynarodowa, Szczyrk

20-21 sierpnia – Lwów (Ukraina)

28 sierpnia – Chełm, Miejski Dom Kultury, Pl. Tysiąclecia 1

28 sierpnia – Bielsko-Biała, Wyższa Szkoła Administracji, ul. A. F. Modrzewskiego 12

16-18 września – Mukaczewo (Ukraina)

R- ( r.)
„Straż” / str.